Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

Pomiary &alpha;<sub>p</sub> i korelacja kierunków wylotu e<sup>+</sup> i e<sup>-</sup> wykorzystuje się do określenia &sigma;l o E<sub>&gamma;</sub>&ge;5MeV. Obliczenie teoretyczne &alpha;<sub>l</sub> są trudne do wykonania, ponieważ to wymaga znajomości funkcji falowej jądra i pary e<suP>+</sup> i e<sup>-</sup>.
 
==RoszczepienieRozczepienie spontaniczne (spontanic fission(sf))==
{{IndexGrafika|Energia wiązania jąder podzielonej przez liczbę masową.png|3.16|Energia wiązania jąder podzielonej przez liczbę masową}}
{{IndexGrafika|Fission product-pl.svg|3.17|Rozczepienie jądra atomowego na dwa jego fragmenty|Rozmiar=200px}}