Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

Wyznaczmy teraz czas połowicznego zaniku (półokres rozpadu), w którym liczba cząstek zmniejsza się o połowę względem czasu podstawowego N(0), patrząc na wynik {{linkWzór|3.24}} i {{linkWzór|3.25}}, otrzymujemy, że czas połowicznego zaniku jest równy czasowi, której liczba cząstek zmniejsza się '''e''' razy względem N(0) pomnożonej przez logarytm naturalny liczby dwa:
{{IndexWzór|<MATH>{{1}\over{2}}N(0)=N(0)e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow -\ln 2=-\lambda T_{1/2}\Rightarrow T_{1/2}={{1}\over{\lambda}}\ln 2\Rightarrow T_{12}=\tau\ln 2\simeq\tau\cdot 0,693\;</MATH>|3.26}}
Rozkład sukcesywny nazywamy proces:
{{IndexWzór|<MATH>X\xrightarrow{\lambda_1} Y\xrightarrow{\lambda_2} Z\xrightarrow{\lambda_3} ...\;</MATH>|Y}}
 
==Mechanizm rozpadu (przemiany) &alpha;==