Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

{{indexWzór|<MATH>\lambda_{\gamma}={{\lambda_{EM}}\over{1+\alpha_{KW}}}={{1}\over{\tau(1+\alpha_{KW})}}\;</MATH>|3.104}}
Skorzystajmy ze wzoru {{linkWzór|3.88}}, który przepiszemy dla przejrzystości wykładu:
{{IndexWzór|<MATH>\lambda_{\gamma}(\sigma l,i\rightarrow f)=f(E_{\gamma},l)B(\sigma l,i\rightarrow f)\mbox;</math>{ {Tekst|&nbsp;gdzie: &nbsp;}}<math>f(E_{\gamma},l)={{8\pi}\over{\hbar}}{{l+1}\over{l[2l+1]!!]^2}}\left({{E_{\gamma}}\over{\hbar c}}\right)^{2l+1}\;,</MATH>|3.105}}
Zredukowane prawdopodobieństwo przejścia według wzoru {{linkWzór|3.105}} określamy poprzez:
{{IndexWzór|<MATH>B(\sigma l,i\rightarrow f)={{1}\over{\tau(1+\alpha_{KW})f(E_{\gamma},l)}}\;</MATH>|3.106}}