Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

 
Ze względu na energię neutronów, zatem od nich będzie zależało wybór metody detekcji neutronów poprzez promieniowanie jonizujące, ze względu na energie elektronów metody detekcji dzielimy na:
* neutrony mające małąsmałą energią, tzn. neutrony powolne posiadające energię 0<E<1000 eV, ten podział dzielimy jeszcze na dalsze podgrupy:
** neutrony posiadające energie 0,001 eV, które nazwiemy neutronami zimnymi. Według zależności E=k<sub>B</sub>T te cząstki posiadają temperaturę T=11,6<sup>o</sup>K.
** neutrony posiadające energię 0,0025 eV, które są neurtronami termicznymi, którym odpowiada w przybliżeniu temperatura T=~20<sup>o</sup>C.