Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

* neutrony mające małą energią, tzn. neutrony powolne posiadające energię 0<E<1000 eV, ten podział dzielimy jeszcze na dalsze podgrupy:
** neutrony posiadające energie 0,001 eV, które nazwiemy neutronami zimnymi. Według zależności E=k<sub>B</sub>T te cząstki posiadają temperaturę T=11,6<sup>o</sup>K.
** neutrony posiadające energię 0,0025 eV, które są neurtronamineutronami termicznymi, którym odpowiada w przybliżeniu temperatura T=~20<sup>o</sup>C.
** neutrony posiadające energię 1 do 1000 eV, które są neutronami rezonansowymi, nazwa ta pochodzi z stąd, że pewnych określonych podanych wcześniej energiach następuje gwałtowanygwałtowny wzrost przekroju czynnego na reakcję jądrową.
* na neutrony mających energie pośrednie 1keV<E<500 keV
* na neutrony prędkie posiadające energie E>50 MeV
Neutrony możemy wykryć poprzez reakcję jądrową, w której wydzielają się promieniowanie &alpha;:
{{IndexWzór|<MATH>{}^{10}_5B+{}^1_0n\rightarrow{}^7_3Li+{}^4_2\alpha+Q\;</MATH>|8.62}}
Jeśli w reakcji wydziela się energia (Q>0), to taką reakcję nazywamy reakcją egzoenergetyczną, ale gdy zachodzi Q<0, to reakcję nazywamy endoenergetyczną. W przypadku w reakcji {{LinkWzór|8.62}} wydziela się energia Q=+2,3MeV, która będzie zachodziła dla bardzo powolnych neutronów. Przekrój czynny na zachodzenie powyższej reakcji jest bardzo duży i wynosi około 3500b. W rej Reakcja przekrój czynny maleje wraz z rosnącą energią neutronów odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka energii neutronów. <sup>20</sup>B jest 10% w zawartości pierwiastka w naturalnym borze, ale można ten pierwiastek wzbogacić aż do 90% w ten izotop. Aby wykryć cząstki &alpha; należy posłużyć się emulsjami jądrowymi, którym jednych ze składników jest <sup>10</sup>B, który występuje w postaci związku BF<sub>3</sub> lub wysępującawystępująca w w postaci stałej na elektrodach.
 
Weźmy teraz reakcję jądrową: