Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Reakcja {{LinkWzór|8.63}} jest reakcją egzoenergetyczną z wydzielającą się energią Q=+4,78 MeV. Przekrój tej reakcji jest rzędu 1000b dla neutronów termicznych. Lit w podobnie jak w poprzedniej reakcji B możemy wprowadzić do emulsji jądrowej lub też do liczników proporcjonalnych, lub do liczników scyntylacyjnych, do których wprowadzamy sctyntylatory liniowe LiI(Tl). Wydajność tak zbudowanych liczników jest bardzo duża i wynosi kilkudziesięciu procent. Te liczniki mogą się posłużyć do wykryweania tzw. neutronów prędkich z spowolnionych przez protony, tak by się stały neutronami termicznymi.
 
Neutrony też można też wykryć poprzez reakcje rozszczepienia, w których wydziela się produkty rozpadu i m neutronów:
{{IndexWzór|<MATH>{}^A_ZX+{}^1_0n\rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}Y+{}^{A_2}_{Z_2}W+m{}^1_0n\;</MATH>|8.64}}
W powyższej reakcji powinien być spełniona zasada zachowania liczby masowej i ładunku elektrycznego, tzn. powinno zachodzić A<sub>1</sub>+A<sub>2</sub>=A, Z<sub>1</sub>+Z<sub>2</sub>=Z. Energia wydzielana w tychże reakcjach jest w postaci energii kinetycznej produktów i wynosić może nawet 200 MeV. Jądra <sup>235</sup>, <sup>239</sup>Pu ulegają reakcji rozszczepienia popd wpływem nuetronów termicznych, jeśli one posiadają energię wyższą od energii progowej, dzięki któremu już reakcja może zajść. Przedstawmy kilka energii progowych dla poszczególnych pierwiastków, dla <sup>238</sup>U to E<sub>p</sub>=1,49 MeV, dla <sup>232</sup>Pa to E<sub>p</sub>=0,5 MeV, dla <sup>237</sup>Np to E<sub>p</sub>=0,75 MeV, dla <sup>209</sup>Bi to E<sub>p</sub>=50 MeV, dla <sup>232</sup>Th to E<sub>p</sub>=1,75 MeV.