Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

{{IndexGrafika|Schemat blokowy spektrometru licznikowego.png|sbsl|Schemat blokowy spektrometru licznikowego.}}
Spektrometry licznikowe dzielimy na spektrometry gazowe, które badają parametry cząstek α,β, scyntylacyjne, które służą do rejestracji cząstek α,β,γ,..., a także na detektory półprzewodnikowe.
Każdy detektor licznikowelicznikowy składa się z elementów takich jak: detektora, przedwzmacniacza, wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów, który na wejściu znajduje się przetwornik ADC, na którym w zależności od rodzaju detektora napięcie może sięgać nawet kilku tysięcy woltów.
Detektor D działamy promieniowaniem ściśle określonym, wtedy na tym detektorze pojawia się impuls elektrycznym na wyjściu o wartości impólsuimpulsu &Delta;U~&Delta;E, który ma krótki czas narastania, ale długi czas opadania, który po przejściu przez wzmacniacz zostaje ten impuls wzmocniony, który dalej przechodzi przez wzmacniacz spektroskopowy zostaje jeszcze raz wzmocniony i tam formuje się impuls, który ma kształt impulsów gausowskich. Przedwzmacniacz wstępnie wzmacnia, który potrafi przetransformować sygnał uzyskując wzmocnienie natężenia prądu sygnału do bardzo wysokiego, co również można powiedzieć, że ten obiekt transformuje opór rzędu 10<sup>5</sup>&Omega; na mały opór, bo musimy wzmacniacz ładunek, a nie napięcie.
{{IndexGrafika|Sygnał w zależności od liczby kanałów.png|swzolkwp|Sygnał w zależności od liczby kanałów wielokanałowego przetwornika amplitudy ADC}}
Najprostszy ze wzmacniaczy jest wtórnik emiterowy. Każdy wzmacniacz jest dostosowywany do ściśle określonego detektora promieniowania jądrowego. Dla detektorów półprzewodnikowych energia impulsów jest wprost proporcjonalna do ładunku przepływającego w tym detektorze i napięcie impulsów jest równa stosunkowi przepływającego ładunku przez jego pojemność, a pojemność jego zależy od napięcia panującego na elektrodach w detektorze. Przedwzmacniacz wzmacnia impuls ładunkowy i zamienia go na impuls napięciowy, który jest potrzebny by detektor zadziałał.