Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

===Energetyczna zdolność rozdzielcza spektrometru===
{{IndexGrafika|Parametry spektrometrów licznikowych i magnetycznych.png|pslim|Parametry spektrometrów licznikowych i magnetycznych}}
Energetyczna zdolność rozdzielcza jest to parametr spektrometru (detektora) mające na wejściu do niego monochromatyczne promieniowanie określonego przez δ(E-E<sub>0</sub>). A po wyjściu z spektrometru mamy widmo rozmyte N(E), który na połowie jego wysokości ma szerokość ΔE<sub>1/2</sub>(E<sub>0</sub>) oznaczonej przez FWHM (FULL WIDTH AT HALF MAXIMUM), a na jego 1/10 wysokości ma szerokość oznaczonej przez FWTM (FULL WIDTH AT ONE TENTH MAXIMUM). Wielkość FWHM piszemy w jednostkach energii keV, którą nazywamy bezwzględną energetyczną zdolnością rozdzielczą spektrometru (detektora), a stosunek FWHM/E<sub>0</sub> wyrażamy w % nazywamy względną energetyczną zdolnością rozdzielczą dla przy określonej energii E<sub>0</sub> posiadającej przez zarejestrowane cząstki.
Powstawanie rozkładu rozmytego N(E) są statystyczne fluktuacje powstałe podczas rejestracji cząstki przechodzącej przez detektor, do tego też się wniosą sumy detektora, a także fluktuacje przy wzmocnieniu fluktuacji i szumy w układach elektronicznych, z których jest zbudowanych sam spektrometr. W detekcji promieniowania przyjmuje się zdolność spektrometru jest wypadkową zdolnościzdolnością rozdzielczejrozdzielczą detektora, a także w nim pracujących układów elektronicznych, tzn.: przedwzmacniacza, wzmacniacza spektrometru magnetycznego, a także przetwornika ADC, itp.:
{{IndexWzór|<MATH>\operatorname{FWHM}^2=\operatorname{FWHM}_D^2+\operatorname{FWHM}^2_{EL}\;</MATH>|8.75}}