Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 488:
 
===Zdolność rozdzielcza elektroniki spektrometru (FWHM<sub>EL</sub>)===
OnoOne charakteryzują wszelkiesię fluktuacjewszelkimi fluktuacjami i pradówprądami ioraz wzmacniaczawzmacniaczami układów wzmacniających impulsówimpulsy z detektora i przetwornika ADC wielokanałowego analizatora amplitudy. Szumy rejestrowanych cząstek zależą od energii rejestrowanych cząstek, czyli od amplitudy przetwarzanych impulsów, a także zależy od temperatury i jakości elementów elektronicznych z których są zbudowane spektrometry promieniowania jądrowego. Największy wpływ mają przedwzmacniacze ładunkowe we detektorach zbudowanych z półprzewodników, które są zbudowany z niskoszumowych tranzystorów polowych. Traktując szumy układów elektronicznych i detektora razem, czyli {{Formuła|<MATH>\sigma_{AP}^2=\sigma_{szum D}^2+\sigma^2_{EL}\;</MATH>}}, co jest sumą kwadratów szum detektora i układu elektronicznego, ta wielkość jest niezależna od rejestrowanego promieniowania. Zdolność energetyczna spektrometru określać w sposób:
{{IndexWzór|<MATH>FWHM(E)=\sqrt{(2,35)^2F\overline{\mathbf{E}}E+FWHM^2_{AP}}\;</MATH>|8.81}}
Z rozważań {{LinkWzór|8.79}} zależność zależność FWHM<sup>2</sup> dla spektrometrów liniowych powinna być zależność liniowa od E, ale ją dla E=0 określać będziemy jako FWHM<sub>AP</sub>. Jest to metoda określania wielkości FWHM<sub>AP</sub>.