Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

 
===Wydajności detektorów i spektrometrów===
Są to parametry chasrakteruzującecharakteryzujące względnesię względnymi lub absolutneabsolutnymi zarejestrowanezarejestrowanymi przez detektor ściśle określonego typu promieniowania. Wydajność detektora określa ilość zarejestrowanych cząstek w zależności od cząstek padających:
{{IndexWzór|<MATH>\eta(E)={{N_{zar}}\over{N_{pad}}}\;</MATH>|8.82}}
{{IndexGrafika|Obliczanie ilości cząstek padających.png|oicp|Obliczanie ilości cząstek padających}}
Jest to wydajność (właściwa) detektora zarejestrowanych w dowolnym czasie &Delta;t. Dla cząstek naładowanych &alpha; i &beta; wydajność ta jest bliska 100%. Jej obniżenie może spowodować pochłonięcie pewnych ilości cząstek w okienku detektora. Wydajność detektora promieniowania &gamma; znacznie zależy od energii kwantów, a także od rodzaju detektora. Ale już dla ≤50keV zależy również od obserwowanych cząstek.
Jeśli mamy źródło promieniowania &gamma; o aktywności A i kątkącie bryłowybryłowym detektora jestrównym &Omega;, to w czasie t liczba padających cząstek jest:
{{IndexWzór|<MATH>N_{pad}(E_0)=A_{zr}{{I(E_0)}\over{\sum_i I_i(E)}}\Omega t=A_{zr}I_{zr}\Omega t\;</MATH>|8.83}}