Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

A na przekrój czynny na emisję promieniowania podamy poniżej, w którym promieniowanie hamowania występuje, gdy następuje zmiana pędu danej cząstki, czyli zmiana kierunku lub prędkości danej cząstki. Energia danej cząstki zmienia się wtedy w przedziale (hν,hν+d(hν)) przy zmianie kierunku toru pod wpływem pola magnetycznego.
{{IndexWzór|<MATH>d\sigma_p={{1}\over{137}}\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2Z^2{{E+m_0c^2}\over{E}}{{d(\hbar\omega)}\over{\hbar\omega}}B=\sigma(\hbar\omega)d(\hbar\omega)\;</MATH>|6.16}}
*gdzie {{Formuła|<MATH>B\;</MATH>}} jest słabo zależącą funkcją od zmiennych od E (energii cząstki) i Z (liczby atomowej).
Straty energii elektronów podczas oddziaływania z materią są równe:
{{IndexWzór|<MATH>\left({{dE}\over{dx}}\right)_p=n\int_0^E\hbar\omega\sigma(E,\hbar\omega)d(\hbar\omega)\;</MATH>|6.17}}