Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Nie podano opisu zmian
{{IndexWzór|<MATH>\sigma_f=8\pi\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2{{Z}\over{\beta^4}}\ln{{E\sqrt{2}}\over{I}}\operatorname{cm^2/atom}=2\cdot \underbrace{4\pi\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2}_{1b}{{Z}\over{\beta^4}}\ln{{E\sqrt{2}}\over{I}}\operatorname{cm^2/atom}=2{{Z}\over{\beta^4}}\ln{{E\sqrt{2}}\over{I}}\operatorname{b/atom}\;</MATH>|6.14}}
====Przekroje czynne na rozpraszanie sprężyste na elektronach, czyli w procesach, w których zachodzi zasada zachowania energii====
Przekrój czynny na rozproszenia sprężyste na elektronach, które to występuje w obszarze kątów {{Formuła|<MATH>0^o-90^o\;</MATH>}}, charakteryzujemy prawdopodobieństwem tego processu pod kątemkątami {{Formuła|<MATH>\theta \geqslant 45^o</MATH>}}:
{{IndexWzór|<MATH>\sigma_{res}=8\pi\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2{{Z}\over{\beta^4}}\operatorname{cm}^2/\operatorname{atom}\simeq 2{{Z}\over{\beta^4}}\operatorname{b/atom}\;</MATH>|6.15}}
 
====Przekroje czynne na rozproszenia sprężyste na jądrach====
To rozpraszanie charakteryzuje się różnymi kątami i tą wielkość podamy dla kątów {{Formuła|<MATH>\theta\ge 45^{o}\;</MATH>}}, i przekrój czynny jego dla przedziału prędkości dla których zachodzi &beta;<<1, piszemy: