Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

 
====Przekroje czynne na rozproszenia sprężyste na jądrach====
To rozpraszanie charakteryzuje się różnymi kątami i tą wielkość podamy dla kątów {{Formuła|<MATH>\theta\ge 4590^{o}\;</MATH>}}, i przekrój czynny jego dla przedziału prędkości dla których zachodzi &beta;<<1, piszemy:
{{IndexWzór|<MATH>\sigma_{rs}=\pi\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2Z^2{{1-\beta^2}\over{\beta^4}}cm^2/atom\simeq {{1}\over{4}}{{Z^2}\over{\beta^4}}b/atom\;</MATH>|FG}}
 
====Przekroje czynne na emisję promieniowania występującego przy zmianie pędu cząstki w ośrodku====
A na przekrój czynny na emisję promieniowania podamy poniżej, w którym promieniowanie hamowania występuje, gdy następuje zmiana pędu danej cząstki, czyli zmiana kierunku lub prędkości danej cząstki. Energia danej cząstki zmienia się wtedy w przedziale (h&nu;,h&nu;+d(h&nu;)) przy zmianie kierunku toru pod wpływem pola magnetycznego.