Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

m
Zastępowanie przestarzałej składni LaTeX zgodnie z mw:Extension:Math/Roadmap
m (Zastępowanie przestarzałej składni LaTeX zgodnie z mw:Extension:Math/Roadmap)
Parametrami detektorów jest:
*wydajność liczoną jako iloraz liczby cząstek zarejestrowanych i liczby cząstek padających na detektor, zwykle liczy się go w procentach:
{{indexWzór|<MATH>w={{N_{zareje}}\over{N_{padaj}}}\cdot 100\%\;</MATH>|8.52}}
*energetyczna zdolność rozdzielcza, która jest ilorazem szerokości energetycznej połówkowego piku spowodowaną przez cząstkę docierającą do piku, do całkowitej energii tej linii.
{{IndexWzór|<MATH>R_E={{\Delta E}\over{E}}\;</MATH>|8.53}}
 
Komora jonizacyjna pozwala:
*określić straty energii jonizacyjnej cząstki w komorze, np. dla cząstki &alpha; straty energii są {{Formuła|<MATH>\mathcal{E}={{\Delta E}\over{E}}=0,5\%\;</MATH>}} dla energii cząstki jonizacyjnej E=5MeV.
*rejestrować moment przejścia cząstki przez komorę 2&tau;<sub>0</sub>&sim;10<sup>-6</sup>s.
*możemy rejestrować średnie natężenie prądu jonizacji spowodowanego przez strumień cząstek