Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
<noinclude>{{TopColumnPageSkomplikowanaStronaStart}}</noinclude>
Będziemy się tutaj zajmować oddziaływaniami różnego rodzaju promieniowania z materią, w tym cząstek ciężkich (w porównaniu z elektronami), elektronów, czy też promieniowania &gamma;. Także zajmować się będziemy promieniowaniem Czerenkowa, metodami detekcji cząstek naładowanych i promieniowania &gamma;, detektorami przejścia, które dzielimy na gazowe, scyntylacyjne i półprzewodnikowe. Zajmować się będziemy także spektrometrami promieniowania jądrowego, a także parametrami spektrometrów licznikowych i magnetycznych.
 
Świetliwość spektrometru magnetycznego określamy poprzez iloczyn transmisji spektrometru magnetycznego T {{LinkWzór|8.88}} i powierzchni źródła S<sup>max</sup> dla której jeszcze jest dobra zdolność rozdzielcza spektrometru jądrowego.
{{IndexWzór|<MATH>L=T\cdot S^{max}\;</MATH>|8.89}}
<noinclude>{{kreska nawigacja|Wstęp do fizyki jądra atomowego||Łańcuchowe reakcje rozszczepienia. Reaktory jądrowe. Bomba jądrowa}}</noinclude><noinclude>{{BottomColumnPageSkomplikowanaStronaKoniec}}</noinclude>