Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
jest dozwolony, jeśli spełnione są warunki opisane poniżej:
===Warunek energetyczny===
Wynika on z praw zachowania energii, dla jąder X i Y i cząstki a<sub>a<Sub>i</sub></sub> będących w stanach podstawowych, to z tej zasady dla problemu mas wynika wniosek, że suma mas substratów w przemianie jądrowej powinna być większa niż suma mas produktów:
{{IndexWzór|<math>M_j(x)\geq M_j(Y)+\sum_i m_{a_i}\;</MATH>|3.2}}
lub gdy jądra są w stanie wzbudzonym, wtedy dla problemu mas zachodzi suma masy substratów (jądra X) i jej energii wzbudzenia powinna być większa niż suma mas produktów Y, a<sub>i</sub> i energii wzbudzenia jądra Y: