Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Energia wydzielana w rozpadzie &beta; jest to energia wyrażona wzorem {{linkWzór|3.45}} (rozpad &beta;<sup>-</sup>) lub {{linkWzór|3.46}} (rozpad &beta;<sup>+</sup>), energia ta może być pomniejszona, gdy powstałe jądro po przemianie przeszedł w stan wzbudzony, wtedy {{Formuła|<MATH>E_{\beta}^{max}\;</MATH>}} jest równe:
{{CentrujWzór|<math>E_{\beta}^{max}=Q_{\beta}-E_{wzb}(Y)\;</MATH>|3.52}}
Rysunek {{LinkGrafikaLinkRysunek|3.8}} przedstawia widmo w rozpadzie beta, gdy nie uwzględnimy bariery potencjału.
Widmo energetyczne rozpadających cząstek jest ciągłe (powstają dwie cząstki). W rozkładzie &beta;<sup>+</sup> rzeczywiście nie ma pozytonów o zerowej energii, ponieważ w tym rozpadzie powstający elektron musi przebyć barierę energetyczną, w wyniku cząstka &beta;<sup>+</sup> zostaje rozpędzona do pewnej prędkości, co jest wynikiem odpychania kulombowskiego, widmo energii {{linkGrafikaLinkRysunek|3.8}} jest przesunięty w lewo, a w przpadku rozpadu &beta;<sup>-</sup> widmo jest przesunięte w prawo, a więc w tym ostatnim nie ma cząstek o energii zerowej ponieważ cząstka zostaje zwolniona przez barierę potencjału. Pomiary energii maksymalnej cząstki beta, czyli {{Formuła|<MATH>E_{\beta}^{max}\;</MATH>}} dają informację o różnicy mas między jądrem przed i po rozpadzie. Badania prowadzone nad rozpadem &beta; doprowadziły, że cząstki &nu;<sub>e</sub> bardzo słabo oddziaływają z materią, jego przekrój czynny jest &sigma;=11&sdot;10<sup>-44</sup>m, jeśli już ta cząstka odziaływuje z materią to z protonem daje w wyniku tego produkty neutron i pozyton:
{{CentrujWzór|<MATH>p+\tilde{\nu}_e\rightarrow n+e^+\;</MATH>|3.53}}
*'''Prawdopodobieństwo przejść'''