Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Patrząc na rozpad {{linkWzór|3.43}} warunek na energię rozpadu, która jest większa lub równa zero, i jest wyrażona jako różnicę masy jądra {{Formuła|<MATH>{}^A_ZX\;</MATH>}} i sumy mas jadro po rozpadzie {{Formuła|<MATH>{}^A_{Z+1}Y\;</MATH>}} i masy elektronu ujemnego (cząstki &beta;<sup>-</sup>) i energii antyneutrina elektronowego
{{CentrujWzór|<MATH>Q_{\beta^-}=M(A,Z)-[M(A,Z+1)+m_e+m_{\tilde{\nu}_e}]\;</MATH>|3.45}}
Wykorzystując wzór {{LinkWzór|1.13|Wstęp do fizyki jądra atomowego/Nukleony a budowa jądra atomowego}} na mass excess dostajemy wzór na ciepło rozpadu &beta;<sup>-</sup>:
{{CentrujWzór|<MATH>Q_{\beta^-}=ME(A,Z)-ME(A,Z+1)\;</MATH>|3.45a}}
*'''Warunki energetyczne rozpadu &beta;<sup>+</sup>'''
Patrząc na rozpad {{linkWzór|3.44}} warunek na energię rozpadu, która jest większa lub równa zero, jest wyrażona jako różnicę masy jądra {{Formuła|<MATH>{}^A_ZX\;</MATH>}}i sumy mas jądra po rozpadzie {{Formuła|<MATH>{}^A_{Z-1}Y\;</MATH>}} i masy pozytonu oraz energii neutrina elektronowego.
{{CentrujWzór|<MATH>Q_{\beta^+}=M(A,Z)-[M(A,Z-1)+m_e+m_{\nu_e}]\;</MATH>|3.46}}
Wykorzystując wzór {{LinkWzór|1.13|Wstęp do fizyki jądra atomowego/Nukleony a budowa jądra atomowego}} na mass excess dostajemy wzór na ciepło rozpadu &beta;<sup>+</sup>:
{{CentrujWzór|<MATH>Q_{\beta^-}=ME(A,Z)-ME(A,Z-1)\;</MATH>|3.46a}}
*'''Przemiana EC'''
Rozpatrzmy mechanizm rzoszczepienie sf bez emisji neutronów na dwa fragmenty, dla którego zachodzą warunki {{LinkWzór|3.120}} i {{LinkWzór|3.121}}, wtedy rozszczepienie wygląda:
{{CentrujWzór|<MATH>{}^A_ZX\rightarrow{}^{A_1}_{Z_1}F_1+{}^{A_2}_{Z_2}F_2\;</MATH>{{Tekst|&nbsp;gdzie:&nbsp;}}<MATH>A_1={{2}\over{5}}A\;</MATH>{{Tekst|&nbsp;i&nbsp;}}<MATH>A_2={{3}\over{5}}A\;</MATH>{{Tekst|&nbsp;oraz&nbsp;}}<MATH>Z_1={{3}\over{5}}Z\;</MATH>{{Tekst|&nbsp;i&nbsp;}}<MATH>Z_2={{2}\over{5}}Z\;</MATH>|3.122}}
Energię jądra będziemy określać według modelu kroplowego {{linkWzór|1.28|Wstęp_do_fizyki_jądra_atomowego/Nukleony_a_budowa_jądra_atomowego}}. Załóżmy, że podział jądra zachodzi przez podział jądra na dwa sferyczne fragmenty, wtedy energia wydzielająca się w wyniku rozczepienia jest:
{{CentrujWzór|<MATH>Q_{sf}(X)=[E_s(X)+E_C(x)]-[\underbrace{E_s(F_1)+E_s(F_2)}_{1,25E_S(X)}+\underbrace{E_C(F_1(F_1)+F_C(F_2)}_{0,64E_C(X)}]\;</MATH>|3.123}}
We wzorze {{LinkWzór|3.112}} energię oznaczoną przez wskaźnik S oznacza efekty powierzchniowe, które pozwalają utrzymać kształt sferyczny jądra, a przez wskaźnik C będziemy oznaczać jako oddziaływanie kulombowskie, które starają się rozerwać jądro. W mechanizmie sf istotną rolę odgrywają energie E<sub>C</sub> i E<sub>S</sub>. stąd energię jądra {{linkWzór|3.112}} możemy przepisać: