Kategoria:Strony modułów, do podzielenia: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Jest to szablon proponowania, aby podzielić daną stronę modułu na różne strony modułów.
===A oto ilustracja wywołania tego szablonu===
====Strona====
A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania '''w tej kategorii''', strony modułu:
*{{s|Podziel|Nazwa strony modułu 1|Nazwa strony modułu 2|uzasadnienie 1{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}
A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:
{{Podziel|Nazwa strony modułu 1|Nazwa strony modułu 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna|bez kategorii=tak|nazwa przestrzeni nazw=Module|typ jednostki=strona modułu}}
====Sekcja====
 
A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania '''w tej kategorii''', strony modułu, a w nim jest wstawiony szablon w sekcji:
*{{s|Podziel|Nazwa strony modułu 1|Nazwa strony modułu 2|sekcja{{=}}tak|uzasadnienie 1{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}
**Szablon umieszcza, stronę modułu, do podziału w kategorii tutaj.
A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:
{{Podziel|Nazwa strony modułu 1|Nazwa strony modułu 2|sekcja=tak|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na pierwszą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału na drugą jednostkę z tej jednostki jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna|bez kategorii=tak|nazwa przestrzeni nazw=Module|typ jednostki=strona modułu}}
==Szablony {{s|Wydziel}}==
Jest to szablon sugerujący, aby z fragmentu danej strony modułu lub rozdzielić informacje jakiegoś zagadnienia do innej strony modułu.
===A oto ilustracja wywołania tego szablonu===
====Strona====
A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania '''w tej kategorii''', strony modułu:
*{{s|Wydziel|Nazwa strony modułu|jakieś fragmenty XYZ|uzasadnienie{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}
A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:
{{Wydziel|Nazwa strony modułu|jakieś fragmenty XYZ|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna|bez kategorii=tak|nazwa przestrzeni nazw=Module|typ jednostki=strona modułu}}
====Sekcja====
 
A oto przykład ilustrujący zasadę umieszczania '''w tej kategorii''', strony modułu, a w nim jest wstawiony szablon w sekcji:
*{{s|Wydziel|Nazwa strony modułu|jakieś fragmenty XYZ|sekcja{{=}}tak|uzasadnienie{{=}}Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna}}
**Szablon umieszcza, stronę modułu, do podziału w kategorii tutaj.
A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:
{{Wydziel|Nazwa strony modułu|jakieś fragmenty XYZ|sekcja=tak|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja podziału jest zasadna|bez kategorii=tak|nazwa przestrzeni nazw=Module|typ jednostki=strona modułu}}
==Szablony {{s|Podziel sekcję}}==
Jest to szablon sugerujący, by sekcję z danej strony modułu przenieś do nowej strony modułu.