C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny: Różnice pomiędzy wersjami

m
poprawa linków
m (poprawa linków)
<small>< [[Programowanie:C]]</small>
 
Spis plików nagłówkowych oraz zawartych w nich funkcji i makr biblioteki standardowej ANSI C (tzw. libc) w wersji C89.
==assert.h==
Makro asercji.
* [[Programowanie:C:/assert|assert()]]
 
==ctype.h==
Klasyfikowanie znaków.
* [[Programowanie:C:/isalnum|isalnum()]]
* [[Programowanie:C:/isalpha|isalpha()]]
* [[Programowanie:C:/iscntrl|iscntrl()]]
* [[Programowanie:C:/isdigit|isdigit()]]
* [[Programowanie:C:/isgraph|isgraph()]]
* [[Programowanie:C:/islower|islower()]]
* [[Programowanie:C:isprint|isprint()]]
* [[Programowanie:C:ispunct|ispunct()]]
* [[Programowanie:C:isspace|isspace()]]
* [[Programowanie:C:/isupper|isupper()]]
* [[Programowanie:C:isxdigit|isxdigit()]]
* [[Programowanie:C:/tolower|tolower()]]
* [[Programowanie:C:/toupper|toupper()]]
 
==errno.h==
Deklaracje kodów błędów.
 
* [[Programowanie:C:/errno|errno]] (zmienna)
 
==float.h==
==math.h==
Funkcje matematyczne.
* [[Programowanie:C:/acos|acos()]]
* [[Programowanie:C:/acosh|acosh()]]
* [[Programowanie:C:/asin|asin()]]
* [[Programowanie:C:/asinh|asinh()]]
* [[Programowanie:C:/atan|atan()]]
* [[Programowanie:C:/atan2|atan2()]]
* [[Programowanie:C:/atanh|atanh()]]
* [[Programowanie:C:/ceil|ceil()]]
* [[Programowanie:C:/cos|cos()]]
* [[Programowanie:C:/cosh|cosh()]]
* [[Programowanie:C:/exp|exp()]]
* [[Programowanie:C:/fabs|fabs()]]
* [[Programowanie:C:/floor|floor()]]
* [[Programowanie:C:/fmod|fmod()]]
* [[Programowanie:C:frexp|frexp()]]
* [[Programowanie:C:ldexp|ldexp()]]
* [[Programowanie:C:log10|log10()]]
* [[Programowanie:C:modf|modf()]]
* [[Programowanie:C:/pow|pow()]]
* [[Programowanie:C:sin|sin()]]
* [[Programowanie:C:sinh|sinh()]]
Standard Input/Output, czyli standardowe wejście-wyjście.
* [[Programowanie:C:clearerr|clearerr()]]
* [[Programowanie:C:/fclose|fclose()]]
* [[Programowanie:C:feof|feof()]]
* [[Programowanie:C:ferror|ferror()]]
* [[Programowanie:C:fgetc|fgetc()]]
* [[Programowanie:C:fgetpos|fgetpos()]]
* [[Programowanie:C:/fgets|fgets()]]
* [[Programowanie:C:/fopen|fopen()]]
* [[Programowanie:C:fprintf|fprintf()]]
* [[Programowanie:C:fputc|fputc()]]
* [[Programowanie:C:fputs|fputs()]]
* [[Programowanie:C:/fread|fread()]]
* [[Programowanie:C:freopen|freopen()]]
* [[Programowanie:C:fscanf|fscanf()]]
* [[Programowanie:C:/fseek|fseek()]]
* [[Programowanie:C:fsetpos|fsetpos()]]
* [[Programowanie:C:/ftell|ftell()]]
* [[Programowanie:C:fwrite|fwrite()]]
* [[Programowanie:C:getc|getc()]]
* [[Programowanie:C:/getchar|getchar()]]
* [[Programowanie:C:/gets|gets()]]
* [[Programowanie:C:/perror|perror()]]
* [[Programowanie:C:/printf|printf()]]
* [[Programowanie:C:putc|putc()]]
* [[Programowanie:C:/putchar|putchar()]]
* [[Programowanie:C:/puts|puts()]]
* [[Programowanie:C:remove|remove()]]
* [[Programowanie:C:rename|rename()]]
* [[Programowanie:C:/rewind|rewind()]]
* [[Programowanie:C:/scanf|scanf()]]
* [[Programowanie:C:setbuf|setbuf()]]
* [[Programowanie:C:setvbuf|setvbuf()]]
* [[Programowanie:C:tmpfile|tmpfile()]]
* [[Programowanie:C:tmpnam|tmpnam()]]
* [[Programowanie:C:/ungetc|ungetc()]]
* [[Programowanie:C:vfprintf|vfprintf()]]
* [[Programowanie:C:vprintf|vprintf()]]
==stdlib.h==
Najbardziej podstawowe funkcje.
* [[Programowanie:C:/abort|abort()]]
* [[Programowanie:C:/abs|abs()]]
* [[Programowanie:C:atexit|atexit()]]
* [[Programowanie:C:/atof|atof()]]
* [[Programowanie:C:/atoi|atoi()]]
* [[Programowanie:C:/atol|atol()]]
* [[Programowanie:C:bsearch|bsearch()]]
* [[Programowanie:C:/calloc|calloc()]]
* [[Programowanie:C:/div|div()]]
* [[Programowanie:C:/exit|exit()]]
* [[Programowanie:C:/free|free()]]
* [[Programowanie:C:getenv|getenv()]]
* [[Programowanie:C:labs|labs()]]
* [[Programowanie:C:ldiv|ldiv()]]
* [[Programowanie:C:/malloc|malloc()]]
* [[Programowanie:C:mblen|mblen()]]
* [[Programowanie:C:mbstowcs|mbstowcs()]]
* [[Programowanie:C:mbtowc|mbtowc()]]
* [[Programowanie:C:qsort|qsort()]]
* [[Programowanie:C:/rand|rand()]]
* [[Programowanie:C:/realloc|realloc()]]
* [[Programowanie:C:/srand|srand()]]
* [[Programowanie:C:strtod|strtod()]]
* [[Programowanie:C:strtol|strtol()]]
* [[Programowanie:C:strtoul|strtoul()]]
* [[Programowanie:C:/system|system()]]
* [[Programowanie:C:wctomb|wctomb()]]
* [[Programowanie:C:wcstombs|wcstombs()]]
==string.h==
Operacje na łańcuchach znaków
* [[Programowanie:C:/memchr|memchr()]]
* [[Programowanie:C:/memcmp|memcmp()]]
* [[Programowanie:C:/memcpy|memcpy()]]
* [[Programowanie:C:/memmove|memmove()]]
* [[Programowanie:C:/memset|memset()]]
* [[Programowanie:C:/strcat|strcat()]]
* [[Programowanie:C:/strchr|strchr()]]
* [[Programowanie:C:strcmp|strcmp()]]
* [[Programowanie:C:strcoll|strcoll()]]
* [[Programowanie:C:/strcpy|strcpy()]]
* [[Programowanie:C:strcspn|strcspn()]]
* [[Programowanie:C:strerror|strerror()]]
* [[Programowanie:C:strlen|strlen()]]
* [[Programowanie:C:strncat|strncat()]]
* [[Programowanie:C:/strncmp|strncmp()]]
* [[Programowanie:C:/strncpy|strncpy()]]
* [[Programowanie:C:strpbrk|strpbrk()]]
* [[Programowanie:C:/strrchr|strrchr()]]
* [[Programowanie:C:/strspn|strspn()]]
* [[Programowanie:C:/strstr|strstr()]]
* [[Programowanie:C:/strtok|strtok()]]
* [[Programowanie:C:strxfrm|strxfrm()]]
* [[Programowanie:C:/strdup|strdup()]]
 
==time.h==
Funkcje obsługi czasu.
* [[Programowanie:C:asctime|asctime()]]
* [[Programowanie:C:/clock|clock()]]
* [[Programowanie:C:/ctime|ctime()]]
* [[Programowanie:C:difftime|difftime()]]
* [[Programowanie:C:gmtime|gmtime()]]
* [[Programowanie:C:/localtime|localtime()]]
* [[Programowanie:C:mktime|mktime()]]
* [[Programowanie:C:/strftime|strftime()]]
* [[Programowanie:C:/time|time()]]
* [[Programowanie:C:/tm|tm]] (struktura)
 
 
<small>< [[Programowanie:C]]</small>
5262

edycje