Programowanie w systemie UNIX: Różnice pomiędzy wersjami

m
#### [[Programowanie w systemie UNIX/pari|PARI/GP]]
### [[Programowanie_w_systemie_UNIX/C#numeryczne|biblioteki]]
### [http://isc.carma.newcastle.edu.au/advancedCalc The Inverse Symbolic Calculator (ISC)]: konwersja danych numerycznych do symbolicznych :
#### [http://wayback.cecm.sfu.ca/projects/ISC/ISCmain.html The Inverse Symbolic Calculator (ISC)]:
## Statystyczne
### [[R (język programowania)|R, czyli języku programowania i środowisku do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników]]
7951

edycji