Programowanie w systemie UNIX: Różnice pomiędzy wersjami

m
# [[Programowanie_w_systemie_UNIX/pliki|Pliki]]
## [[Programowanie_w_systemie_UNIX/Kodowanie|tekstowe]]
## [[Programowanie_w_systemie_UNIX/plik_binarny|binarne]]
## binarne
# Obliczenia
## obliczenia symboliczne (CAS) i numeryczne (wektorowe (macierzowe), równoległe)
6160

edycji