Pomoc:Podświetlanie składni: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
<noinclude>{{Podrozdział|Pomoc|Podświetlanie składni}}{{StronaStart2}}</noinclude>
 
Oprogramowanie MediaWiki daje nam możliwość podświetlania składni. Wykorzystujemy do tego celu znacznik <code><nowiki><sourcesyntaxhighlight lang="język"></sourcesyntaxhighlight></nowiki></code>, np.
 
<nowiki>
<sourcesyntaxhighlight lang="python">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</sourcesyntaxhighlight></nowiki>
 
Otrzymamy:
<sourcesyntaxhighlight lang="python">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>
</source>
 
Możliwe jest dodanie numerowania linii poprzez umieszczenie flagi <code>line</code>:
 
<nowiki>
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line>
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</sourcesyntaxhighlight></nowiki>
 
Otrzymamy:
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line>
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>
</source>
 
Aby zacząć numerowanie od konkretnej linii, dodajemy argument <code>start</code>:
 
<nowiki>
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line start="36">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</sourcesyntaxhighlight></nowiki>
 
Otrzymamy:
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line start="36">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>
</source>
 
Aby wyróżnić konkretną linię, dodajemy argument <code>highlight</code> z '''rzeczywistym''' numerem linii, od początku bloku (tj. aby podświetlić drugą linię, gdy numeracja zaczyna się od 36, nie wpisujemy 37, lecz 2):
 
<nowiki>
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line start="36" highlight="2">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</sourcesyntaxhighlight></nowiki>
 
Otrzymamy:
<sourcesyntaxhighlight lang="python" line start="36" highlight="2">
silnia = lambda x: x==0 or x*silnia(x-1)
print silnia(10)
</syntaxhighlight>
</source>
 
Więcej na ten temat można poczytać na [[mw:Extension:SyntaxHighlight_GeSHi|stronie MediaWiki]].