C/Więcej o kompilowaniu: Różnice pomiędzy wersjami

m
m (→‎Przykładowy plik Makefile: <syntaxhighlight lang="python">)
m (→‎Budowa pliku Makefile: innymi słowami)
co: od_czego
reguły...
 
lub innymi słowami:
 
co: z_czego
jak
 
Dzięki temu program make zna już kolejność wykonywanych działań oraz czynności, jakie ma wykonać. Aby zbudować "co" należy wykonać polecenie: <tt>make co</tt>. Pierwsza reguła w pliku Makefile jest regułą domyślną. Jeśli wydamy polecenie <tt>make</tt> bez parametrów, zostanie zbudowana właśnie reguła domyślna. Tak więc dobrze jest jako pierwszą regułę wstawić regułę budującą końcowy plik wykonywalny; zwyczajowo regułę tą nazywa się <tt>all</tt>.
7249

edycji