Szablon:AktualnaKsiążka/opis: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
* {{s|NastępnyArtykuł}} lub {{s|NastępnyArtykuł|1{{=}}poziom}} - wyświetla nazwę następnego artykułu książki, do bieżącego, względem nazwy książki,
* {{s|PoprzedniArtykuł}} lub {{s|PoprzedniArtykuł|1{{=}}poziom}} - wyświetla nazwę poprzedniego artykułu książki, do bieżącego, względem nazwy książki.
 
----
Gdy niepodany jest {{Parametr|1|poziom}}, gdzie {{Code|poziom}}, to liczba, lub podana z wartością 0, to szablon nie rozróżnia poziomu nazwy artykułu, gdy {{Code|poziom>0}}, to szablon szuka następny lub poprzedni o poziomie równej podanemu poziomowi, ale ten poziom nazwy artykułu, do której ten szablon został wstawiony nie musi być równy podanemu. Poziom równy {{Parametr|1|1}}, wtedy jest, gdy nazwa artykułu nie zawiera żadnego prawego ukośnika, {{Parametr|1|2}}, gdy zawiera jeden ukośnik, a {{Parametr|1|3}}, gdy dwa ukośniki, itd.. Przy generowaniu poziomu bardzo potrzebny jest szablon {{s|PoziomNazwyArtykułu}}. Powyższe szablony przyjmują parametr niepusty {{Parametr|nagłówek|tak}}, gdy szablon uwzględnia w swoim działaniu nagłówki, w przeciwnym wypadku nagłówki nie są używane. Przykłady: {{s|NastępnyArtykuł|nagłówek{{=}}tak}} i {{s|PoprzedniArtykuł|nagłówek{{=}}tak}}. Te szablony przyjmują również parametr niepusty {{Parametr|nazwa|tak}}, wtedy zamiast nazwy artykułu jest wyświetlana nazwa linku. Przykłady: {{s|NastępnyArtykuł|nazwa{{=}}tak}} i {{s|PoprzedniArtykuł|nazwa{{=}}tak}}. Te parametry opisane tutaj można ze sobą mieszać.
* {{s|PomiędzyArtykuł}} - podaje nazwę artykułu książki, ze zbioru artykułów w książce, sposób losowy, bez pierwszego i ostatniego artykułu,
* {{s|LosowyArtykuł}} - podaje nazwę losowego artykułu książki.
 
----
Te szablony przyjmują opisane powyżej parametry niepuste {{Parametr|nagłówek|tak}} lub {{Parametr|nazwa|tak}}.
* {{s|PobierzNazwęNagłówka}} - pobiera nazwę rozdziału w danej książce mając jego numer,
* {{s|PobierzNumerNagłówka}} - pobiera numeru rozdziału w danej książce.
 
----
Powyższe szablony przyjmują opcjonalnie parametr niepusty: {{Parametr|poziomowo|tak}} - wielopoziomowe liczenia numerka nagłówka, czy artykułu, ewentualnie z nagłówkiem, a {{Parametr|nagłówek|tak}} - w swoich rozważaniach uwzględnia również nagłówki artykułów w linkach na stronie głównej, przyjmują dwa pierwsze szablony. Za to szablon drugi i czwarty przyjmują parametr {{Parametr|który}} (domyślna wartość jest {{Code|1}}), który mówi, o którym wystąpieniu nagłówka na stronie głównej podręcznika ma zwrócić numer nagłówka. Te parametry w powyższych szablonach są niewymagane.
; Szablony liczące
* {{s|LiczbaArtykułówKsiążki}} - podaje liczbę artykułu danej książki,
 
----
Szablon przyjmuje opcjonalnie parametr niepusty {{Parametr|nagłówek|tak}}.
; Linie wpisowe, z artykułem i ewentualnie z nagłówkiem, na stronie głównej książki, i innymi danymi
* {{s|LiniaArtykułuKsiążki}} - podaje linię, z linkiem do danego artykułu, ze strony głównej książki, na stronie jego artykułu.
 
----
Szablon używa też parametru {{Parametr|analiza|tak}}, który mówi, że linia, ściągnięta z danej książki z jej strony głównej, ma prawidłowo działać na każdej stronie, nawet gdy ona posiada linki względne (są one zamieniane na linki bezwzględne), lub gdy linia posiada w zawartości szablon {{s|SpisTreści}},zastępuje go bezwzględnym linkiem względem jego parametru. Szablon nie rozwija pobranej linii, aby go rozwinąć, należy użyć funkcji {{m|Ramka|Rozwiń}}.
 
----
----
* Wywołanie szablonu, w artykule - {{s|PoziomNazwyArtykułu}}, liczy poziom nazwy artykułu:
: {{s|PoziomNazwyArtykułu}} → {{PoziomNazwyArtykułu|nazwa przestrzeni nazw=(main)|nazwa jednostki=Uciążliwość zapachowa/Węch człowieka/Receptory węchowe i kodowanie zapachu}}.
 
----
----
 
Ponieważ nazwa artykułu zawiera jeden znak {{Code|/}} w nazwie artykułu, to jego poziom jest po prostu {{Code|2}}, inaczej gadając, poziom jest o jeden większy niż jest liczba tego znaku. Pobiera subnazwę bazową artykułu
 
----
----