C++/String: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 9 bajtów ,  15 lat temu
m (usunięcie kategorii)
<tr><td><tt>empty()</tt></td><td>Zwraca wartość true jeżeli napis jest pusty.</td></tr>
<tr><td><tt>size(),length()</tt></td><td>Zwraca ilość znaków w napisie.</td></tr>
<tr><td><tt>at()</tt></td><td>Zwraca znak o podanym położeniu, podobnie jak operator [] z tym że ta metoda jest bardziej bezpiecznabezpieczniejsza, zapobiega wyjściu poza zakres.</td></tr>
<tr><td><tt>clear(),erase()</tt></td><td>Usuwa wszystkie znaki z napisu, erase() może usuwać wybrane znaki.</td></tr>
<tr><td><tt>find()</tt></td><td>Znajduje podciąg w ciągu, są też bardziej rozbudowane funkcje tego typu.</td></tr>
</table>
 
Omówione dotychczas operatory i metody to tylko część dostępnych, tu wymieniłem tylko te najczęściej używane. Teraz chciałbym przedstawićprzedstawię różnice jakijakie występują wmiędzy stosowaniu napisów w bibliotekach językabibliotekami C a C++ w obsłudze napisów.
 
<table weight="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="6px" >
<tr><td><tt>strcat(a,b) </tt></td><td><tt> a += b</tt></td></tr>
<tr><td><tt>strlen(a) </tt></td><td><tt> a.size()</tt></td></tr>
<tr><td><tt>stestrstrstr(a,b) </tt></td><td><tt> a.find(b)</tt></td></tr>
</table>
 
Anonimowy użytkownik