C++/Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
<pre class="lang-cpp">
int ***Wektory = NULL; // deklarujemy tablicę 3-wymiarową
Wektory = = new int **[5]; // pierwszy wymiar
Wektory[0] = new int *[10]; // pierwszy element pierwszego wymiaru
Wektory[1] = new int *[3]; // drugi element pierwszego wymiaru
Anonimowy użytkownik