C/Więcej o kompilowaniu: Różnice pomiędzy wersjami

dodanie innej postaci pliku makefile (vipw)
Nie podano opisu zmian
(dodanie innej postaci pliku makefile (vipw))
drugi.o: drugi.c
$(CC) drugi.c -c -o drugi.o
trzeci.o: trzeci.c
@echo Usuwam gotowe pliki
@rm -f *.o test
 
Ten sam plik Makefile mógłby wyglądać inaczej:
 
CFLAGS = -g -O # tutaj można dodawać inne flagi kompilatora
LIBS = -lm # tutaj można dodawać biblioteki
OBJ =\
pierwszy.o \
drugi.o \
trzeci.o \
czwarty.o
all: main
clean:
rm -f *.o test
.c.o:
$(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<
main: $(OBJ)
$(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test
 
 
Tak naprawdę jest to dopiero bardzo podstawowe wprowadzenie do używania programu make, jednak jest ono wystarczające, byś zaczął z niego korzystać. Wyczerpujące omówienie całego programu niestety przekracza zakres tego podręcznika.
Anonimowy użytkownik