C++/Set: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1804 bajty ,  14 lat temu
brak opisu edycji
(Nowa strona: == Składniki == {|class="wikitable" !Składnik !Opis działania |---- |value_type |Typ obiektu, T, przechowywany w zbiorze(secie). |---- |key_type |Typ klucza zbioru, powizany z valu...)
 
Nie podano opisu zmian
|Tworzy pusty zbiór, używając comp jako key_compare obiektu(klucza porównującego).
|----
|template <class InputIterator>
|value_compare value_comp()
set(InputIterator f, InputIterator l)
|Zwraca value_compare obiektu używanego przez zbiór.
|Tworzy zbiór zawierający kopie zakresu.
|----
|template <class InputIterator>
|value_compare value_comp()
set(InputIterator f, InputIterator l,
|Zwraca value_compare obiektu używanego przez zbiór.
const key_compare& comp)
|Tworzy zbiór zawierający kopie zakresu, używając comp jako key_compare obiektu.
|----
|set(const set&)
|Konstruktor kopiujący.
|----
|set& operator=(const set&)
|Operator przypisania.
|----
|void swap(set&)
|Zamienia zawartość dwóch zbiorów.
|----
|pair<iterator, bool>
insert(const value_type& x)
|Wstawia do zbioru element x.
|----
|iterator insert(iterator pos,
const value_type& x)
|Wstawia do zbioru element x, uzywa pos do wskazania miejsca w którym ma być wstawiony.
|----
|template <class InputIterator>
void insert(InputIterator, InputIterator)
|Wstawia do zbioru zakres.
|----
|void erase(iterator pos)
|Kasuje element wskazywany przez pos.
|----
|size_type erase(const key_type& k)
|Kasuje element którego kluczem jest k.
|----
|void erase(iterator first, iterator last)
|Kasuje wszystkie elementy z danego zakresu.
|----
|void clear()
|Kasuje wszystkie elemnty zbioru.
|----
|iterator find(const key_type& k) const
|Znajduje element którego klucz wynosi k.
|----
|size_type count(const key_type& k) const
|Zwraca liczbę elemtów których klucz wynosi k.
|----
|iterator lower_bound(const key_type& k) const
|Znajduje pierwsyz element któreog klucz jest nie mniejszy od k.
|----
|iterator upper_bound(const key_type& k) const
|Znajduje pierwsyz element któreog klucz jest większy od k.
|----
|pair<iterator, iterator>
equal_range(const key_type& k) const
|Znajduje zakres zawierający wszystkie elementy o kluczu k.
|----
|bool operator==(const set&,
const set&)
|Sprawdza dwa zbiory pod względem równości. Jest to funkcja globalna , nei składnikowa.
|----
|bool operator<(const set&,
const set&)
|Porównanie leksykograficzne. Jest to funkcja globalna , nei składnikowa.
|----
|}
Anonimowy użytkownik