C/Przykłady z komentarzem: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Losowe liczby zespolone: afair komentarze w C w stylu "//" są niezgodne z ansi.
(wydzielenie)
 
(→‎Losowe liczby zespolone: afair komentarze w C w stylu "//" są niezgodne z ansi.)
scanf("%d %d", &n, &m);
 
//* jezeli byl blad w otwieraniu pliku i go nie otwarto,
// wówczas funkcja fclose(fp) wywołana na końcu programu zgłosi błąd
// wykonania i wysypie nam program z działania, stąd musimy umieścić
// warunek, który w kontrolowany sposób zatrzyma program (funkcja exit;)
*/
 
if ( (fp = fopen(fileName, "w")) == NULL )
{
puts("Otwarcie pliku nie jest mozliwe!");
exit; /* // jeśli w procedurze glownej
// to piszemy bez nawiasow */
}
 
fprintf(fp, "%d %d\n", n, m);
//* w pierwszym wierszu umieszczono wymiary macierzy */
srand( (unsigned int) time(0) );
93

edycje