PHP/Czym jest system szablonów?: Różnice pomiędzy wersjami

Update adresu witrny systemu szablonów smarty.
(poprawki stylistyczne, literówki itd)
(Update adresu witrny systemu szablonów smarty.)
Smarty posiada obiektową architekturę, ale ze względu na konieczność zachowania kompatybilności, jest skryptem pisanym i zoptymalizowanym głównie pod kątem należącego już do przeszłości PHP4. Wielu programistów zarzuca mu także zbytnie upodobnienie się do języka programowania oraz spychanie instrukcji automatyzujących złożone zadania na dalszy plan. Zastrzeżenia wysuwane są także pod adresem stylu nazewnictwa metod oraz samej składni szablonów, jednak jest to już jedynie kwestia gustu.
 
Witryna Smarty: [http://smarty.php.net smarty.php.net]
 
==== Open Power Template ====
Anonimowy użytkownik