Błąd uprawnień

Nie masz uprawnień do zobaczenia aktualnego statusu transkodowania z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w jednej z grup: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy, Administratorzy, Zatwierdzeni użytkownicy, Zatwierdzeni użytkownicy.