Statystyka/Przykładowe problemy

Wiarygodność diagnostyczna mammografi jako testu przesiewowego w kierunku raka piersi u kobiet

edytuj

Dane :[1]

 • czułość[2] mammografii[3] przesiewowej ( tzn. wykonywanej u kobiet bez objawów raka piersi) w rozpoznawaniu raka piersi[4] wynosi 90 procent
 • mammografia daje w 7 % wynik fałszywie pozytywny [5]
 • rak piersi atakuje 0.8 % kobiet

Pytanie

edytuj

Jakie jest prawdopodobieństwo, że kobieta z pozytywnym wynikiem mammografia ma rzeczywiście raka piersi ?

Analiza

edytuj

Czułość

edytuj

Czułość mammografii w rozpoznawaniu raka piersi wynosi 90 procent. Oznacza to że jeśli 100 chorych kobiet chorych na rak piersi wykona mammografię to 90 kobiet otrzyma dodatni wynik testu (PD) a 10 ujemny (FU)

Swoistość

edytuj

Mamamografia daje w 7 % wynik fałszywie dodatni (FD), czyli w 93 procentach daje wynik prawdziwie ujemny (PU). Oznacza to że jeśli 100 zdrowych kobiet wykona mammografię to 7 z nich otrzyma wynik dodatni (fałszywie = FD) a 93 ujemny (prawdziwie = PU). Te wartości określa swoistość mammografii w rozpoznawaniu raka piersi.

Chorobowość / zapadalność

edytuj

Rak piersi atakuje 0.8 % kobiet.

Czy to oznacza że:

 • na 1000 kobiet (wszystkich, tj. zdrowych i chorych na raka piersi, niezależnie od wieku) choruje osiem z nich (PD), czyli chorobowość [6]
 • w ciągu roku zachoruje ( nowe przypadki czyli zapadalność) :
  • 0.8 % wszystkich kobiet ( niezależnie od wieku)
  • 0.8 % kobiet w wieku produkcyjnym ( 15+)

?

Tabela krzyżowa

edytuj
 
Diagram

Tabela krzyżowa [7]


Rak (+) Rak (-) Suma
Mammografia (+) PD FD
Mammografia (-) FU PU
Suma n

Wybieramy do badania 1000 kobiet. Na podstawie ww danych możemy oszacować spodziewane wyniki ( patrz diagram ) i wpisać je do tabeli  :


Rak (+) Rak (-) Suma
Mammografia (+) 7 70 77
Mammografia (-) 1 992 993
Suma 8 992 1000


Jak znaleźć odpowiedź ?

edytuj

Odpowiedź obliczamy za pomocą wartości predykcyjnej dodatniej (pol. WPD, ang. PPV) :

 

Odpowiedź

edytuj

 

Dyskusja

edytuj

Analiza danych wejściowych

edytuj

Mammografia przesiewowa w Polsce wg NFZ[8]

Kto może korzystać z programu :

 • kobiety w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat
 • kobiety które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Kto nie może korzystać z programu :

 • kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Wynika z tego, że program dotyczy tylko części kobiet ( wiek, choroba). Czyli musimy analizować zapadalność w grupie kobiet : 50-69 lat + dodatkowe skierowania

Komentarze ( także sprzeczne )

edytuj
 • "na przykładzie tysiąca pań, które poddały się badaniu - 8 ma (statystycznie) naprawdę raka, ale tylko u siedmiu(7) został on wykryty, 1 jest spokojna, chociaż nie powinna, a 70 pań jest w panice - a jednak, jak łatwo porównać, jest 10 razy bardziej prawdopodobne, że pacjentka NIE MA RAKA, niż że go ma, że jest w grupie 70, niż w grupie 7...po prosto liczby - 90% poprawnych i 7 % błędnych (pozytywnych) wyników są zwykle interpretowane odwrotnie niż powinny - w rzeczywistości chodzi o 90% z 8 i 7% z tysiąca... i nie jest nawet specjalnie trudno to zauważyć..." uo.rety
 • nie ma idealnej metody wykrywania raka piersi [9]
 • " Badania przesiewowe nie zmniejszają ryzyka śmierci z jakiejkolwiek przyczyny lub ryzyka śmierci z powodu jakiegokolwiek raka (z rakiem piersi włącznie)"[10]
 • " Badania z randomizacją dotyczące przesiewowego zastosowania mammografii wykazały dużą przydatność tej metody " [11]
 • " Autorzy przeglądu obliczyli, że na każdą kobietę, u której wykonanie przesiewowej mammografii wiązało się z wyleczeniem raka i przedłużeniem życia, przypada 10 kobiet, u których zostanie niewłaściwie rozpoznany rak piersi lub leczenie raka nie przyniesie korzyści."[12]

Wnioski

edytuj

Czy na podstawie powyższej analizy można podejmować decyzje o leczeniu czy wykonywaniu badań ?

edytuj

Żadne dane w serwisie Wikipedia.org lub dołączone jako część jakiegokolwiek projektu Wikimedia Foundation nie powinny być interpretowane jako próba przedstawienia czy wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.[13]

Słownik

edytuj
 • fałszywie = false ( ang.),
 • prawdziwie = prawidłowo = true(ang.) ;
 • wynik testu dodatni = pozytywny = positive (ang.) = oznacza stwierdzenie choroby ( np. raka)
 • wynik testu ujemny = negatywny = negative ( ang. ) = oznacza nie stwierdzenie choroby (stan prawidłowy)
 • Prawdziwie Dodatni (PD) = True Positive (TP)

Źródła

edytuj
 1. Nieznajomość matematyki zabija - Irena Cieslińska GW 21.11.2014 01:00
 2. czułość testu diagnostycznego w wikipedii
 3. mammografia w wikipedii
 4. Rak piersi w wikipedii
 5. Swoistość testu diagnostycznego w wikipedii
 6. Chorobowość w wikipedii
 7. Tabele krzyżowe
 8. NFZ Wrocław : Program profilaktyki raka piersi
 9. Nancy Shute : Zastąpić mammografię. „Świat Nauki" nr 06/2011
 10. Co zawsze chciałaś wiedzieć o badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Publikacja wydana przez Nordic Cochrane Centre 2012
 11. Kodeks walki z rakiem
 12. MP : Mammografia w badaniu przesiewowym w kierunku raka piersi – przegląd systematyczny
 13. Wikipedia:Zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych

Zobacz również

edytuj