Struktury danych/Implementacje w Pascalu

Spis treści
Wstęp

Wstęp - Konwencje

Struktury danych

Podstawy - Tablice - Listy - Stosy - Kolejki - Drzewa - Zbiory - Kopce - Find-Union - Tablice z haszowaniem - Grafy

Dodatki

Złożoność obliczeniowa - Implementacje w C++ - Implementacje w Pascalu - Bibliografia - Dla twórców podręcznika

Implementacje w Pascalu

edytuj

W niniejszym dodatku prezentujemy przykładowe implementacje w Pascalu zaprezentowanych w podręczniku struktur danych. Wykorzystaliśmy do tego celu programowanie obiektowe.

  1. Tablice
  2. Listy
  3. Stosy
  4. Kolejki
  5. Drzewa
  6. Zbiory
  7. Tablice haszujące
  8. Grafy