Użycie

edytuj

Szablon służy do oznaczania fragmentów, w których konieczne podanie jest informacji mogących się zdezaktualizować i których nie da się w równie czytelny sposób zapisać w sposób ponadczasowy, np.

  • Lek nie został zarejestrowany w Polsce (stan na 2016).
  • Do 2016 roku sprawa nie została rozwiązana.

Gdy data ustawiona w szablonie minie, artykuł zostanie automatycznie dodany do odpowiedniej kategorii technicznej, a do fragment tekstu zostanie oznaczony jako wymagający aktualizacji.

W przypadku informacji starych nie należy podawać daty, kiedy informacja się zdezaktualizowała, a datę wstawienia szablonu.

{{Aktualizuj po|rok|miesiąc|dzień|tekst=...|info=...}}

Opis parametrów

edytuj
1
rok (parametr obowiązkowy)
2
miesiąc
3
dzień
tekst
fragment tekstu, który będzie wymagał zaktualizowania

Przykład

edytuj
  • Fragment tekstu z wczorajszą datą:
  • Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana[potrzebna aktualizacja?]
  • Fragment tekstu z jutrzejszą datą:
  • Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon służy do oznaczania fragmentów, w których konieczne podanie jest informacji mogących się zdezaktualizować i których nie da się w równie czytelny sposób zapisać w sposób ponadczasowy, np. „Lek nie został zarejestrowany w Polsce (stan na 2016)”.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
rok1

Rok w którym informacja może się zdezaktualizować

Liczbawymagany
miesiąc2

Miesiąc w którym informacja może się zdezaktualizować

Liczbasugerowany
dzień3

Dzień w którym informacja może się zdezaktualizować

Liczbasugerowany
teksttekst

Fragment tekstu którego dotyczy szablon

Ciąg znakówsugerowany

Zobacz też

edytuj