Szablon:Cytuj stronę

 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]
Informacja
Zamiast tego szablonu możesz rozważyć użycie uniwersalnego szablonu cytowania {{cytuj}}.
Szablon {{cytuj stronę}} jest rzadko aktualizowany, a formatowanie opisu bibliograficznego z jego użyciem może odbiegać od formatowania stosowanego w innych szablonach cytowania. Ponadto {{cytuj}} jest domyślnym szablonem cytowania stosowanym wraz z edytorem wizualnym.

Ten szablon używany jest do cytowania źródeł w Wikipedii. Używany w odniesieniu do stron internetowych.

Jeśli tłumaczysz artykuł z angielskiego i korzystasz z szablonu {{cite web}}, możesz skorzystać z konwertera, który tłumaczy nazwy pól.

Użycie

edytuj
Zalecane
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | nazwisko = | imię = | autor = | autor link = | data = | rok = | miesiąc = | praca = | opublikowany = | oznaczenie = | strony = | język = | archiwum = | zarchiwizowano = | id = | cytat = | data dostępu = 2024-07-23}}
Podstawowa wersja z aktualną datą
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | autor = | opublikowany = | data = | język = | data dostępu = 2024-07-23}}
Pełne
{{Cytuj stronę | url = | tytuł = | nazwisko = | imię = | autor = | autor link = | nazwisko2 = | imię2 = | autor2 = | autor link2 = (...) | nazwisko5 = | imię5 = | autor5 = | autor link5 = | data = | rok = | miesiąc = | praca = | opublikowany = | oznaczenie = | strony = | język = (...) | archiwum = | zarchiwizowano = | id = | cytat = | data dostępu = 2024-07-23 | odn = }}

Wymagane parametry

edytuj
 • url: URL do źródła.
Jeśli URL zawiera znaki kolidujące z kodem Wikipedii, należy je zastąpić encjami HTML
np. "|": &#124;, "[": &#91;, "]": &#93;, "{": &#123;, "}": &#125;, "<": &#60;, ">": &#62;
np. zamiast http://www.pl/tekst[22222].html wstawić należy http://www.pl/tekst&#91;22222&#93;.html
w przypadku zarchiwizowanej strony (zob. parametr archiwum) należy podać oryginalny link lub słowo „brak”
 • tytuł: Tytuł źródła.

Parametry opcjonalne

edytuj
 • autor: Autor cytowanego źródła;
  • nazwisko i imię – zamiast autor tworzy nazwisko oraz imię;
  • autor link – działa zarówno z autor, jaki i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu.
 • autorn: Drugi-piąty autor;
  • nazwiskon i imięn – zamiast autorn tworzy nazwiskon oraz imięn;
  • autor linkn – działa zarówno z autor, jaki i z nazwisko i imię. Tworzy link do odp. artykułu.
 • data: Pełna data publikacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-07-23;
  • Nie znając pełnej daty, można podać argumenty rok i miesiąc.
 • data dostępu: Pełna data dostępu zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-07-23;
 • praca: Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj;
 • opublikowany: Nazwa serwisu, np. Gazeta Wyborcza, Polskie Radio (a nie skrócona wersja URL strony typu „gazeta.pl” itp.)
 • oznaczenie: W przypadku czasopism internetowych podać numer publikacji;
 • strony: Numery stron (najczęściej używane w publikacji PDF);
 • język: Język publikacji (używa kodów języka). Jeżeli strona ma kilka wersji językowych, można podać więcej kodów, oddzielając je znakiem odstępu, np. język = en de fr pl, co daje (ang. • niem. • fr. • pol.);
 • archiwum: adres URL archiwum strony w serwisie typu Internet Archive;
 • zarchiwizowano: Pełna data archiwizacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2024-07-23;
 • id: Podaj identyfikator dla wydawnictw internetowych z własnym identyfikatorem ISSN lub ISBN. Podając ISSN użyj szablonu ISSN;
 • cytat: Cytat ze strony internetowej. Może zawierać <br /> czy inną wikizację. Cytat pokaże się po tekście "Cytat: ". Przy długich cytatach, wskazane jest zakończenie cytatu właśnie <br />, dla klarowności prezentacji całości. Szablon nie doda cudzysłowu lub kursywy. Redakcja szaty graficznej czy interpunkcji cytatu leży w gestii użytkownika i stanowi część wartości parametru;
 • odn: Wartość tak umożliwia stosowanie przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}};
  • Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z angielskiego alfabetu (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach;
  • Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{kotwica}}.

Narzędzia, w tym konwersji

edytuj

Dla ułatwienia korzystania z szablonu udostępnione są narzędzia:

 • (pol.) konwerter szablonów (Beau) – tłumaczy nazwy parametrów szablonu {{Cite web|cite web}} na parametry tego szablonu. Przydatny przy tłumaczeniu z angielskich artykułów. Obsługuje też inne szablony (np. "cite book" i "cite journal"). Uwaga! Pamiętaj, że wartości niektórych parametrów trzeba przetłumaczyć samodzielnie.
 • gadżet refToolbar ułatwiający wstawianie cytatów

Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji, które pochodzi ze strony internetowej.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
URLurl

Adres URL do źródła (w przypadku zarchiwizowanej strony oryginalny link lub słowo "brak")

Ciąg znakówwymagany
Tytułtytuł

Tytuł źródła

Ciąg znakówwymagany
Autorautor

Autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówsugerowany
Nazwiskonazwisko

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
Imięimię

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
Autor linkautor link

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autorautor2

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
3. autorautor3

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
4. autorautor4

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
5. autorautor5

2. autor publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
2. imięimię2

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. imięimię3

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. imięimię4

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. imięimię5

Imię autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5

Nazwisko autora publikacji (zamiast ''autor'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autor linkautor link2

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. autor linkautor link3

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. autor linkautor link4

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. autor linkautor link5

Link do odp. artykułu (działa zarówno z ''autor'', jaki i z ''nazwisko i imię'')

Ciąg znakówopcjonalny
Datadata

Pełna data publikacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Rokrok

Rok publikacji (jeśli nie używamy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Miesiącmiesiąc

Miesiąc publikacji (jeśli nie używamy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Data dostępudata dostępu

Pełna data dostępu zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Wartość automatyczna
Ciąg znakówsugerowany
Pracapraca

Jeśli źródło jest częścią większej pracy, podaj jej tytuł tutaj

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa serwisuopublikowany

Nazwa linkowanego serwisu, np. Polskie Radio, Główny Urząd Statystyczny (a nie skrócona wersja URL strony typu „gazeta.pl”, „stat.gov.pl”)

Ciąg znakówsugerowany
Oznaczenieoznaczenie

Numer publikacji (w przypadku czasopism internetowych)

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrony

Numer strony, z której pochodzi dana informacja. Jeśli więcej niż jedna, wypisujemy po przecinku.

Ciąg znakówopcjonalny
Językjęzyk

Jeżeli publikacja nie jest po polsku, wpisujemy kod jej języka (np. język angielski – en). Jeżeli publikacja jest w kilku językach, wpisujemy je po spacjach (np. en de fr).

Ciąg znakówsugerowany
Archiwumarchiwum

Adres URL archiwum strony

Ciąg znakówopcjonalny
Data archiwizacjizarchiwizowano

Pełna data archiwizacji zapisana w formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Idid

Identyfikator (ISSN lub ISBN)

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat ze strony internetowej

Ciąg znakówopcjonalny
Odnodn

Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{kotwica}}.

Wartość automatyczna
tak
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj