Opis zastawu funkcji wykorzystujących moduł {{#invoke:String}}

edytuj

Te tutaj szablony wykorzystują funkcje modułu {{#invoke:String}} z włączoną indeksacją względem parametrów nazwanych, odmienną domyślnie niż w tym module, dla wszystkich szablonów tutaj, przy czym dla szablonu {{Dopasuj}}, wykorzystująca funkcję {{#invoke:String|dopasuj}}, parametr domyślny | przeciwnie = ma domyślnie wartość pustą, a nie równą nil, w szablonach {{Znajdź}} i {{Zastąp}}, parametr | jak = ma domyślnie wartość zero, która jest przeistaczana w wartość boolowską false, a nie na nazwę przemienianą o wartości w inną tą, niż dla niego szablonów, z innej wartości, jak to jest domyślnie w module {{#invoke:String}}, z której one korzystają, dla tych funkcji odpowiadające tym szablonom.

Opis funkcji szablonu i jego parametrów, tylko w formie nazwanej, i przykłady

edytuj
Szablon Przeznaczenie Zapis Opis parametrów
Długość Długość ciągu {{Długość|ciąg=}}
przykład: {{Długość|ciąg=abc}} → 3
 1. ciąg - ciąg do zmierzenia.
Subciąg Wycina fragment od wybranej pozycji o określonej długości. {{Subciąg|ciąg=|od=|do=}}
przykład: {{Subciąg|ciąg=1234567|od=2|do=4}} → 234
 1. ciąg - oryginalny ciąg.
 2. od - pozycja, od której zacząć.
 3. do - pozycja, na której skończyć. Domyślnie do końca.
Subciąg2 Wywołuje mw.ustring.sub. {{Subciąg2|ciąg=|od=|długość=}}
przykład: {{Subciąg2|ciąg=1234567|od=2|długość=3}} → 345
 1. ciąg - oryginalny ciąg.
 2. od - pozycja, od której zacząć licząc od zera.
 3. długość - długość subciągu, który chcemy wydzielić z łańcucha.
Dopasuj Znajdź pasujące {{Dopasuj|ciąg=|wzór=|od=|które=|jak=|przeciwnie=}}
przykłady:
{{Dopasuj|ciąg=123a45b67|wzór=%a+|które=2}} → b
{{Dopasuj|ciąg=123a45b67|wzór=%a+|które=-1}} → b
{{Dopasuj|ciąg=123%a+45b67|wzór=%a+|które=1|jak=1}} → %a+
{{Dopasuj|ciąg=1234567|wzór=%a+|które=2|jak=1|przeciwnie=nie}} → nie
{{Dopasuj|ciąg=123a45b67|wzór=%a+|od=5}} → b
 1. ciąg: Przeszukiwany ciąg.
 2. wzór: Wzór do znalezienia.
 3. od: Odkąd szukać. Pierwszy znak to 1. Domyślnie: 1.
 4. które: Które wystąpienie zwrócić? Domyślnie:1. Liczba ujemna liczy od końca.
 5. jak: 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie).
 6. przeciwnie: Gdy nie znaleziono dopasowania, zwraca wartość tego parametru jako błąd.
Pobierz Pobierz N znak ciągu {{Pobierz|ciąg=|pozycja=}}
przykład: {{Pobierz|ciąg=1234567|pozycja=5}} → 5
 1. ciąg - ciąg do przeszukania.
 2. pozycja - numer pozycji znaku.
Wyszukaj Wywołuje mw.ustring.find {{Wyszukaj|ciąg=|cel=}}
przykład: {{Wyszukaj|ciąg=123s456|cel=s}} → 4
 1. ciąg: Przeszukiwany ciąg.
 2. cel: Wyszukiwany ciąg.
Znajdź Zwraca pozycję określonego fragmentu w przeszukiwanym ciągu {{Znajdź|ciąg=|cel=|od=|jak=}}
przykłady:
{{Znajdź|ciąg=123%s456|cel=%a}} → 5
{{Znajdź|ciąg=123%s45%a6|cel=%a|od=6|jak=1}} → 8
 1. ciąg: Przeszukiwany ciąg.
 2. cel: Wyszukiwany ciąg.
 3. od - od której pozycji wyszukiwać.
 4. jak - 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie).
Zastąp Zamiana tekstu w ciągu {{Zastąp|ciąg=|wzór=|zamień=|ile=|jak=}}
przykłady:
{{Zastąp|ciąg=123s45s6|wzór=%a|zamień=q}} → 123q45q6
{{Zastąp|ciąg=123s45s6|wzór=%a|zamień=q|ile=1}} → 123q45s6
{{Zastąp|ciąg=123%a45%a6|wzór=%a|zamień=q|ile=1|jak=1}} → 123q45%a6
 1. ciąg - Oryginalny ciąg.
 2. wzór - Wyszukiwany wzorzec.
 3. zamień - Zmień na...
 4. ile - Ogranicz zamianę do X pierwszych wystąpień.
 5. jak - 1 jeżeli czysty teskt, 0 dla wyrażeń regularnych (domyślnie).
Powtórz Powtórz ciąg klika razy. Wywołuje string.rep. {{Powtórz|ciąg=|ile=}}
przykład: {{Powtórz|ciąg=123s456|ile=2}} → 123s456123s456
 1. ciąg - Ciąg do powtórzenia.
 2. ile - Ile razy.
Łącz Łączy teksty podane jako parametry w jeden ciąg za pomocą łącznika. {{Łącz|łącznik=|parametr=|parametr 2=|parametr 3=|...}}
przykład:
{{Łącz|łącznik=.|parametr=1|parametr 2=2|4=3|parametr 4=4}} → 1.2.3.4
 1. łącznik - element umieszczany pomiędzy kolejnymi parametrami.
 2. parametr (ewentualnie: parametr 1), parametr 2, parametr 3, ... - kolejne argumenty do połączenia.