Szablon dodaje plik do Kategoria:Pliki oczekujące na przeniesienie do Commons.

Użycie

edytuj

Szablon w postaci {{Do Commons}} należy wstawić na stronie pliku, która według wstawiającego nadaje się do przeniesienia na repozytorium plików Wikimedia Commons.

Uwaga!
  • Nie używamy szablonu, jeśli plik nie został załadowany zgodnie z zasadami przesyłania plików, w szczególności gdy nie ma poprawnej, weryfikowalnej licencji.
  • Pliki z niepoprawną nazwą można oznaczyć szablonem z jednoczesnym podaniem poprawnej nazwy, pod jaką powinien być on przesłany na repozytorium – w postaci {{Do Commons|nowa_nazwa_grafiki.ext}}.
  • Zaleca się, aby nazwy plików były podawane w języku angielskim lub ewentualnie w języku polskim. Przykładowo, zamiast pliku o nazwie IMG73528.jpg funkcjonalniejszy jest plik o nazwie osiedle_moniuszki_kraków_2008.jpg, zatem na stronie pliku IMG73528.jpg wstawiamy szablon w postaci {{Do Commons|Krakow-osiedle_moniuszki_2008.jpg}}.

Zobacz też

edytuj