Niniejszy szablon służy do automatycznego generowania linków do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP. Przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych ustawach, rozporządzeniach lub innych aktach normatywnych.

Instrukcja obsługi

edytuj

Od roku 2012:

{{Dziennik Ustaw|rok=2012|pozycja=}}

lub w prostszej formie

{{Dziennik Ustaw|2012| }}

W latach poprzednich:

{{Dziennik Ustaw|rok= |numer= |pozycja=}}

lub w prostszej formie

{{Dziennik Ustaw| | | }}

(gdzie wpisujemy odpowiednie numery w tej samej kolejności). Przykład:

{{Dziennik Ustaw|rok=2006|numer=191|pozycja=1410}}

Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 (do użycia np. w artykule ratownik przedmedyczny).

{{Dziennik Ustaw|2012|7}}

Dz. U. z 2012 r. poz. 7

Można też użyć parametru "bez linku", gdy potrzebny jest sam tekst, np.:

{{Dziennik Ustaw|bez linku|rok=2006|numer=191|pozycja=1410}}

Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410

wersja bez parametrów

{{Dziennik Ustaw|2006|191|1410|bez linku}}

Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410

"bez linku" należy wtedy dopisać na końcu.

Adres publikacyjny

edytuj

Prawidłowe cytowanie aktu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw zawiera, zgodnie z § 158 ust. 7 ZTP, dla pojedynczej pozycji tego dziennika:

 • skrót nazwy dziennika urzędowego Dz.U. (Uchwała ortograficzna nr 13 Rady Języka Polskiego);
 • rocznik, chyba że akt uchwalono (wydano) w tym samym roku, co rok ogłoszenia (§ 158 ust. 1);
 • numer dziennika poprzedzony skrótem Nr (§ 158 ust. 7); (do 31.12.2011 roku)
 • pozycję dziennika poprzedzoną skrótem poz. (§ 158 ust. 7).

Na przykład: Dz.U. z 2011 r. Nr 1, poz. 1

Dz.U. z 2024 r. poz. 1

Z typograficznego punktu widzenia należy zwrócić uwagę, że:

 • pomiędzy "Dz." a "U." nie ma spacji;
 • pomiędzy rokiem "2024" a skrótem "r." jest spacja;
 • pomiędzy rokiem a numerem nie ma przecinka;
 • słowo "numer" zapisuje się w formie skrótu, a nie pełnego wyrazu;
 • skrót "Nr" zapisuje się wielką literą, a nie małą;
 • pomiędzy numerem a pozycją jest przecinek, a nie średnik;
 • słowo "pozycja" zapisuje się w formie skrótu;
 • skrót "poz." zapisuje się małą literą z kropką.