Użycie

edytuj

Szablon ułatwia warunkowe wstawianie grafik (ale nie tylko) w szablonie infoboksu.

Jest przydatny gdy chcemy wstawić do dwóch obrazków z podpisami to tabelki infoboksu, a nie wiemy ile ich w rzeczywistości będzie. Pojedynczy obrazek jest wstawiany w pole, o szerokości całego infoboksu. W przypadku dwóch obrazków, infoboks jest dzielony na dwie części o podziale niezależnym od pozostałej części infoboksu.

Do infoboksu wstawiana jest komórka z tabelą 2wx2k (lub 2wx1k, lub pusta).

parametry wymagane:

1 = warunek wstawienia "pierwszej kolumny"
2 = warunek wstawienia "drugiej kolumny"
3 = treść komórki pierwszej komórki w "pierwszej kolumnie"
4 = treść komórki drugiej komórki w "pierwszej kolumnie"
5 = treść komórki pierwszej komórki w "drugiej kolumnie"
6 = treść komórki drugiej komórki w "drugiej kolumnie"

parametry opcjonalne:

kol1 = parametry pól "pierwszej kolumny"
kol2 = parametry pól "drugiej kolumny"
wiersz = parametry wiersza tabeli infoboksu

Parametry opcjonalne można też podać bez nazw. Nienazwane parametry będą traktowane jako:

7 -> kol1
8 -> kol2
9 -> wiersz

Zobacz też

edytuj