Użycie

edytuj

Szablon ułatwia wstawianie wiersza z dwoma komórkami w szablonie infoboksu. Posiada dwa parametry wymagane oraz trzy opcjonalne.

parametry wymagane:

 1 = treść pierwszej (lewej) komórki
 2 = treść drugiej (prawej) komórki

parametry opcjonalne:

 kol1 = parametry pierwszej (lewej) komórki
 kol2 = parametry drugiej (prawej) komórki
 wiersz = parametry wiersza tabeli

Parametry opcjonalne można też podać bez nazw. Nienazwane parametry będą traktowane jako:

 3 -> kol1
 4 -> kol2
 5 -> wiersz