Użycie

edytuj

Szablon ułatwia warunkowe wstawianie wiersza z dwoma komórkami w szablonie infoboksa.

Posiada trzy parametry wymagane oraz trzy opcjonalne.

parametry wymagane:

 1 = warunek - jeżeli niepusty wiersz zostanie wstawiony
 2 = treść pierwszej (lewej) komórki
 3 = treść drugiej (prawej) komórki

parametry opcjonalne:

 kol1 = parametry pierwszej (lewej) komórki
 kol2 = parametry drugiej (prawej) komórki
 wiersz = parametry wiersza tabeli

Parametry opcjonalne można też podać bez nazw. Nienazwane parametry będą traktowane jako:

 4 -> kol1
 5 -> kol2
 6 -> wiersz