Użycie

edytuj

Szablon przyjmuje dwa parametry, jeśli pierwszy parametr jest niepusty, wtedy zwraca ten parametr z odpowiednim przedrostkiem lub przedrostkiem i ewentualnie otoczona znacznikami.

Parametry

edytuj
Parametry
  • 1 i 2 - jeśli pierwszy parametr jest niepusty to rozpatruje go, w innym przypadku ten drugi,
  • przed lewy i przed prawy - przedrostek przy rozpatrywanym kolejno lewym i prawym,
  • po lewy i po prawy - przyrostek przy rozpatrywanym kolejno lewym i prawym,
  • przed i po - przedrostek i przyrostek przy rozpatrywanym kolejno lewym i prawym, jeżeli nie użyto kolejno przed lewy i przed prawy oraz po lewy i po prawy, używany zamiast kolejno przed lewy i przed prawy oraz po lewy i po prawy,
  • znacznik lewy (ze stylem styl lewy) i znacznik prawy (ze stylem styl prawy) - znaczniki stawiane przy rozpatrywanym kolejno 1 i 2,
  • znacznik (ze stylem styl) - znaczniki stawiane zamiast znacznik lewy i znacznik prawy ewentualnie ze stylem zamiast styl lewy i styl prawy.

Parametr lewy to parametr 1, a prawy 2.

Przykład

edytuj

Przykłady i wyniki

edytuj

Zestaw pierwszy

{{Jeśli niepuste|1|2}} → 1
{{Jeśli niepuste|1|2|przed=a|po=b}} → a1b
{{Jeśli niepuste|1|2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d}} → a1b
{{Jeśli niepuste||2}} → 2
{{Jeśli niepuste||2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d}} → c2d


Zestaw drugi

{{Jeśli niepuste|1|2|przed=a|po=b|znacznik lewy=span|styl lewy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">a1b</span>
{{Jeśli niepuste|1|2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik lewy=span|styl lewy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">a1b</span>
{{Jeśli niepuste||2|znacznik lewy=span|styl lewy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → 2
{{Jeśli niepuste||2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik lewy=span|styl lewy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → c2d


Zestaw trzeci

{{Jeśli niepuste|1|2|przed=a|po=b|znacznik prawy=span|styl prawy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → a1b
{{Jeśli niepuste|1|2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik prawy=span|styl prawy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → a1b
{{Jeśli niepuste||2|znacznik prawy=span|styl prawy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">2</span>
{{Jeśli niepuste||2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik prawy=span|styl prawy=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">c2d</span>


Zestaw czwarty
{{Jeśli niepuste|1|2|przed=a|po=b|znacznik=span|styl=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">a1b</span>
{{Jeśli niepuste|1|2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik=span|styl=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">a1b</span>
{{Jeśli niepuste||2|znacznik=span|styl=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">2</span>
{{Jeśli niepuste||2|przed lewy=a|po lewy=b|przed prawy=c|po prawy=d|znacznik=span|styl=font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;}} → <span style="font-size:12px;line-height:1.2em;color:red;">c2d</span>

W zestawach od drugiego i do trzeciego podano wyniki opakowane w szablon {{Nowiki}}.

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon do liczenie pierwszego niepustego parametru z dwóch z ewentualnymi przedrostami i przyrostkami.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Parametr pierwszy szablonu.

Ciąg znakówopcjonalny
22

Parametr drugi strony.

Ciąg znakówopcjonalny
przedprzed

Wartość tej zmiennej jest wstawiana przed zwracaną wartością, jeżeli nie jest pusta, używany zamiast parametru "przed lewy" i "przed prawy".

Ciąg znakówopcjonalny
popo

Wartość tej zmiennej jest wstawiana po zwracanej wartości, jeżeli nie jest pusta, używany zamiast parametru "po lewy" i "po prawy".

Ciąg znakówopcjonalny
przed lewyprzed lewy

Wartość tej zmiennej jest wstawiana przed pierwszym zwracanym parametrem.

Ciąg znakówopcjonalny
po lewypo lewy

Wartość tej zmiennej jest wstawiana po pierwszym zwracanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
przed prawyprzed prawy

Wartość tej zmiennej jest wstawiana przed drugim niepustym zwracanym parametrem.

Ciąg znakówopcjonalny
po prawypo prawy

Wartość tej zmiennej jest wstawiana po drugim niepustym zwracanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
znacznikznacznik

Znacznik stosowany zamiast "znacznik lewy" i "znacznik prawy".

Ciąg znakówopcjonalny
znacznik lewyznacznik lewy

Znacznik przy rozpatrywanym pierwszym numerowanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
znacznik prawyznacznik prawy

Znacznik przy rozpatrywanym drugim numerowanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
stylstyl

Styl stosowany zamiast "styl lewy" i "styl prawy".

Ciąg znakówopcjonalny
styl lewystyl lewy

Styl przy rozpatrywanym pierwszym numerowanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
styl prawystyl prawy

Styl przy rozpatrywanym drugim numerowanym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
  • {{jeśli niepuste komunikat}} - jeśli pierwszy parametr jest niepusty, to szablon zwraca komunikat błędu, przeciwnym przypadku zwraca inną zawartość tego szablonu wstawioną jako parametr szablonu,
  • {{Jeśli równe}} - szablon warunkowy porównujący dwa parametry ewentualnie w dwóch różnych jednostkach długości, sprawdzam, czy są równe.