Szablon warunkowy porównujący dwie wartości, ewentualnie w dwóch różnych jednostkach długości ze sobą.

Parametry

edytuj
 • 1 i 2 - pierwszy i drugi parametr szablonu, podane w celu ich porównania ich ze sobą, mogą być one w różnych jednostkach bezwzględnych, używając do tego celu szablonu {{W pikselach}},
 • dokładność - szablon określa z jaką dokładnością, liczba z jednostką bezwzględną, ma być zamieniona na liczbę w pikselach, wartość domyślna to | dokładność = 3,
 • nie piksele - szablon nie przelicza parametrów: 1 i 2, na piksele na liczbę bez jednostki, jeśli one są w obsługiwanych jednostkach długości,
 • 3 lub wtedy - zawartość tego parametru jest wyświetlana, gdy parametry: 1 i 2, są między sobą równe,
 • 4 lub przeciwnie - zawartość tego parametru jest wyświetlana, gdy parametry: 1 i 2, są między sobą nierówne,
 • inaczej - gdy dwie wartości są równe, to szablon wyświetla pierwszy parametr, gdy są nie równe to on wyświetla te parametry w raz z łącznikiem łącznik, który domyślnie jest równy | łącznik = :, gdy któraś z wartości z tych dwóch jest wartością pustą, to on szablon wyświetla tą wartość niepustą,
 • łącznik - używana wraz z parametrem inaczej (opis powyżej).

Użycie

edytuj
{{Jeśli równe|a|b|wtedy=co ma się dziać, gdy a=b|przeciwnie=co ma się dziać w przeciwnym przypadku}}

Przykład

edytuj
Przykład pierwszy
{{Jeśli równe|1|2|wtedy=|przeciwnie=}}
otrzymamy

Przykład drugi
{{Jeśli równe|1cm|10mm|wtedy=|przeciwnie=}}
otrzymamy

Przykład trzeci
{{Jeśli równe|15px|16Q|dokładność=0|wtedy=|przeciwnie=}}
otrzymamy

Przykład czwarty
{{Jeśli równe|Konik|Konik|wtedy=Konik to Konik|przeciwnie=co???}}
otrzymamy
Konik to Konik

Przykład piąty
{{Jeśli równe|Konik|Konik|inaczej=tak|łącznik=}}
otrzymamy
Konik

Przykład szósty
{{Jeśli równe|Konik|Kucyk|inaczej=tak|łącznik=}}
otrzymamy
KonikKucyk

Przykład siódmy
{{Jeśli równe|Konik||inaczej=tak|łącznik=}}
otrzymamy
Konik

Przykład ósmy
{{Jeśli równe||Konik|inaczej=tak|łącznik=}}
otrzymamy
Konik

Przydatność

edytuj

Szablon ten może być szczególnie przydatny, jeśli chcemy np. sprawdzić czy pewien parametr jest równy pewnej wartości lub wynosi tyle samo co inny parametr.

Obciążenie serwera

edytuj

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon warunkowy porównujący dwie wartości, ewentualnie w dwóch różnych jednostkach długości ze sobą.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Pierwszy parametr szablonu, podane w celu jego porównania z drugim parametrem, może być ona podana w różnych jednostkach bezwzględnych, używając do tego celu szablonu {{W pikselach}}.

Ciąg znakówopcjonalny
22

Drugi parametr szablonu, podane w celu jego porównania z pierwszym parametrem, może być ona podana w różnych jednostkach bezwzględnych, używając do tego celu szablonu {{W pikselach}}.

Ciąg znakówopcjonalny
dokładnośćdokładność

Szablon określa z jaką dokładnością, liczba z jednostką bezwzględną, ma być zamieniona na liczbę w pikselach, wartość domyślna to | dokładność = 3.

Ciąg znakówopcjonalny
33 wtedy

Zawartość tego parametru jest wyświetlana, gdy parametry: 1 i 2, są między sobą równe.

Ciąg znakówopcjonalny
44 przeciwnie

Zawartość tego parametru jest wyświetlana, gdy parametry: 1 i 2, są między sobą nierówne.

Ciąg znakówopcjonalny
nie pikselenie piksele

Szablon nie przelicza parametrów: 1 i 2, na piksele na liczbę bez jednostki, jeśli one są w obsługiwanych jednostkach długości.

Ciąg znakówopcjonalny
inaczejinaczej

Gdy dwie wartości są równe, to szablon wyświetla pierwszy parametr, gdy są nie równe to on wyświetla te parametry w raz z łącznikiem łącznik, który domyślnie jest równy | łącznik = :,, gdy któraś z wartości z tych dwóch jest wartością pustą, to on szablon wyświetla tą wartość niepustą.

Ciąg znakówopcjonalny
łącznikłącznik

Używana wraz z parametrem inaczej (opis powyżej).

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
Szablony potrzebne do obliczeń
 • {{Maksimum}} i {{Max}} (przekierowanie) - szablony zwracają większą liczbę z dwóch, ewentualnie z absolutną jednostką długości,
 • {{Minimum}} i {{Min}} (przekierowanie) - szablony zwracają mniejszą liczbę z dwóch, ewentualnie z absolutną jednostką długości,
 • {{Liczba z absolutną jednostką długości}} - szablon sprawdza, czy w nim parametr jest z absolutną jednostką długości, jeżeli jest, to zwraca tą liczbę, a jeżeli nie, to zwraca tą liczbę z dopiskiem px,
 • {{W pikselach}} - szablon przelicza miary w różnych obsługiwanych jednostkach CSS na piksele, bez podania jednostki px.
Komunikaty szablonu warunkowego
 • {{jeśli niepuste komunikat}} - jeśli pierwszy parametr jest niepusty, to szablon zwraca komunikat błędu, przeciwnym przypadku zwraca inną zawartość tego szablonu wstawioną jako parametr szablonu.
Szablon wybierania pierwszego niepustego z dwóch
 • {{Jeśli niepuste}} - szablon zwraca pierwszy parametr, jeśli on nie jest pusty, w przeciwnym przypadku drugi.