Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

edytuj

Szablon {{Korekta|jest|powinno być}} lub {{Kor|jest|powinno być}} służy do oznaczania błędów w druku. Pozwala on na oznaczenie zarówno pisowni oryginalnej, jak i poprawnej wersji. Błędy oznaczane są poprzez podkreślenie błędnego fragmentu, wersja poprawna pojawia się w postaci pop-up-u.

W przestrzeni głównej (main), oznaczone szablonem oczywiste błędy w druku, wyświetlane są w poprawionej formie.

Szablon powinien być używany do oznaczania i korygowania oczywistych błędów w druku.
Nie stosuj tego szablonu w przypadku archaizmów, ówczesnej ortografii, czy odmiennej pisowni i interpunkcji stosowanej świadomie przez Autora.

Uwaga: Szablon przeznaczony jest do korygowania jedynie tekstu, więc nie powinien zawierać w swoich argumentach żadnego formatowania ani innych szablonów (wyjątkami są obsługiwane w sposób specjalny {{tab}} i <br>).

Opis parametrów

edytuj

Standardowa składnia Szablonu jest następująca:

{{Korekta|jest|powinno}}
{{Kor|jest|powinno}}
Wynik: jest    ← przytrzymaj kursor nad tekstem aby zobaczyć efekt.

Parametry podstawowe:

  • pierwszy parametr ($1 lub jest) błędny(korygowany) fragment [wymagany]
  • drugi parametr ($2lub powinno) fragment w postaci uznanej za poprawną [wymagany]

W przypadku, gdy fragment w postaci uznanej za poprawną nie jest jednoznaczny, można podać jego wersję alternatywną — w tym celu należy wykorzystać parametr o nazwie alt:

{{Korekta|jest|powinno|alt=wersja_alternatywna}}
{{Kor|telef|telefon|alt=telefax}}
Wynik: telef    ← przytrzymaj kursor nad tekstem aby zobaczyć efekt.

Pamiętaj, że w przestrzeni głównej pojawi się pierwsza preferowana poprawiona wersja.

W przypadku, gdy z jakiś względów błędny fragment nie powinien być oznaczony poprzez podkreślenie można użyć składni specjalnej:

{{Korekta|jest|powinno|nodash=yes}}
{{Kor|jest|powinno|nodash=yes}}
Wynik: jest    ← przytrzymaj kursor nad tekstem aby zobaczyć efekt.

Personalizacja sposobu oznaczenia błędu (kolor)

edytuj

Każdy Skryba we własnym zakresie (w zależności od potrzeb) we własnym stylu CSS może spersonalizować kolor w jakim będą się pojawiać oznaczone błędy w druku (zarówno w przestrzeni głównej, jak i pozostałych przestrzeniach). Aby ustawić własny kolor w przestrzeni Strona należy dodać do istniejącego lub stworzyć własny plik CSS - Wikiskryba:Username/common.css (kliknij Styl własny Skryby) następujący kod:

/* Style dla Szablonu Korekta */
body.ns-100 .korekta {
	color: #1e761e;
}

dla wszystkich przestrzeni Wikizródeł oraz poprawionych wersji w przestrzeni głównej (ns0_korekta):

/* Style dla Szablonu Korekta */
.korekta {
	color: #1e761e;
}
.n0k {
	color: #1e761e;
}
.n0kh {
	color: #1e761e;
}

lub oba naraz (inny kolor w przestrzeni strona, inny w pozostałych).
Uzyskamy w ten sposób efekt: francuski. Oczywiście wartość color ustawiamy zgodnie z własnym gustem :)

Przykłady

edytuj
rodzaj błędu użycie przykład uwagi
zniekształcenie wyrazu lub treści, błąd ortograficzny, „literówka“, itp. tekst Sklejone i zniekształcone dwyrazy w tekście. — Lepiej kijek podziękować, niż go potem pogrubasić...
użycie Sklejone i zniekształcone {{Korekta|dwyrazy|dwa wyrazy}} w tekście. — Lepiej kijek {{Kor|podziękować|pocienkować}}, niż go potem pogrubasić...
efekt Sklejone i zniekształcone dwyrazy w tekście. — Lepiej kijek podziękować, niż go potem pogrubasić...
błędy interpunkcyjne, itp. tekst Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi ludzi którzy powinni „wiedzieć lepiej“. Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić.,.
użycie Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi {{Kor|ludzi|ludzi,}} którzy powinni „wiedzieć lepiej“. {{Korekta|Lepiej|— Lepiej}} kijek pocienkować, niż go potem {{Korekta|pogrubasić.,.|pogrubasić...}}
efekt Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi ludzi którzy powinni „wiedzieć lepiej“. Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić.,.
niezamknięty cudzysłów tekst Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi ludzi, którzy powinni „wiedzieć lepiej. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
użycie Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi ludzi, którzy powinni „wiedzieć {{Korekta|lepiej|lepiej“}}. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
efekt Dziwne to jest uczucie kiedy się widzi ludzi, którzy powinni „wiedzieć lepiej. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
w tekście korygowanym występuje znak "=" - należy użyć pełnej składni tekst Należy zatem rozwiązać następujące równanie: 2 + x ≠ 7. Jest to zadanie wymagające...
użycie Należy zatem rozwiązać następujące równanie: {{Korekta|jest=2 + x ≠ 7|powinno=2 + x = 7}}. Jest to zadanie wymagające...
efekt Należy zatem rozwiązać następujące równanie: 2 + x ≠ 7. Jest to zadanie wymagające...
Specjalne
brak wcięcia tekst Brak wcięcia pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
użycie {{Korekta|Brak|{{Tab}}Brak}} wcięcia pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
efekt Brak wcięcia pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
niepotrzebne wcięcie tekst Niepotrzebne wcięcie pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
użycie {{Korekta|{{Tab}}Niepotrzebne|Niepotrzebne}} wcięcie pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
efekt Niepotrzebne wcięcie pierwszego wiersza akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
brak podziału wiersza tekst Brak podziału wiersza. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
użycie Brak podziału wiersza.{{Korekta| — Lepiej|<br> — Lepiej}} kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
efekt Brak podziału wiersza. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
brak podziału wiersza oraz wcięcia akapitu tekst Brak podziału wiersza oraz wcięcia akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
użycie Brak podziału wiersza oraz wcięcia akapitu.{{Korekta| — Lepiej|<br>{{Tab}}— Lepiej}} kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
efekt Brak podziału wiersza oraz wcięcia akapitu. — Lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić...
podział wyrazu pomiędzy stronami - błąd w pierwszym członie tekst
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie,
Początek kolejnej strony
dźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
użycie
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął {{Tylko na stronie|{{Kor|nie,|nie-}}}}
Początek kolejnej strony
{{Tylko na stronie|dźwiedź|{{Kor|nie,dźwiedź|niedźwiedź}}}} szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
zobacz użycie:
Koniec strony
Początek kolejnej
efekt w przestrzeni Strona
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie,
Początek kolejnej strony
dźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
efekt w przestrzeni Głównej

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął niedźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
podział wyrazu pomiędzy stronami - brak łącznika tekst
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie
Początek kolejnej strony
dźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
użycie
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął {{tns|{{kor|nie|nie-}}|}}
Początek kolejnej strony
{{tns|dźwiedź|{{kor|nie dźwiedź|niedźwiedź}}}} szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
zobacz użycie:
Koniec strony
Początek kolejnej
efekt w przestrzeni Strona
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie
Początek kolejnej strony
dźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
efekt w przestrzeni Głównej

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął niedźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
podział wyrazu pomiędzy stronami - błąd w drugim członie tekst
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie
Początek kolejnej strony
wźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
użycie
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął {{tns|nie|}}
Początek kolejnej strony
{{tns|wźwiedź|{{kor|niewźwiedź|niedźwiedź}}}} szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
zobacz użycie:
Koniec strony
Początek kolejnej
efekt w przestrzeni Strona
Koniec strony:

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął nie-
Początek kolejnej strony
wźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...
 
efekt w przestrzeni Głównej

...rzuciło się na miejsce, na którem stałem przed chwilą. Nie znalazłszy mnie tam, zaczął niedźwiedź szukać mnie wśród jadowitego sapania i wściekłych uderzeń łapami. Jak szalony...