Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/C/II/2

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Uczeń:

2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]