Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/C/II/4

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Uczeń:

4. odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]