Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/I/2/4

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


I. Chemizm życia.

2. Składniki organiczne. Uczeń:
4) porównuje skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach; określa znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych.
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]