Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/IV/2

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IV. Podziały komórkowe. Uczeń:

2. wyjaśnia mechanizm replikacji DNA, z uwzględnieniem roli enzymów (helikaza, prymaza, polimeraza DNA, ligaza);
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]