Szablon:Książka:PP2017/LO/Biologia/PR/T/IX/4/5

  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

4. Odżywianie się roślin. Uczeń:
5) analizuje wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przebieg procesu fotosyntezy; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ temperatury, natężenia światła i zawartości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy;
 Dokumentacja szablonu [stwórz] [odśwież]